Wat zijn de plichten van een man?

Als echtgenoot, moet je eraan denken, dat de manier waarop jij jouw vrouw behandelt, een test voor je morele waarde is, want de Profeet heeft gezegd:

“De beste onder u zijn degenen, die het beste zijn voor hun vrouwen.”

Je hebt de plicht om je vrouw te steunen, haar van het juiste voedsel te voorzien, haar te kleden, haar een echtelijke woning en het noodzakelijke onderwijs te geven. Je moet, in navolging van de Profeet (vzmh) je vrouw met het huishoudelijke werk helpen.