Wat is de minimumleeftijd voor een meisje om te trouwen?

Vraag

Wat is de minimumleeftijd (voor meisjes) voor het huwelijk in de islam? Wat
zijn de bewijzen hiervoor? En op welke leeftijd mag een meisje dan gemeenschap hebben, als het toegestaan is om jong te trouwen? En mag een meisje uitgehuwelijkt worden?

Wa ‘alaykum as salam

Antwoord

Assalaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoe,

Insha Allah zal ik deze vragen kunnen beantwoorden.

Jou vragen hebben betrekking op het huwelijk en wel op de manier hoe het beschreven staat in de Islam, insha Allah zal ik je hierbij kunnen helpen.

De Islamitische manier om een huwelijkspartner te vinden, wordt meestal beschreven als een gearrangeerd huwelijk. Dit betekent niet dat de islam de gewoonte goedkeurt om jonge meisjes te dwingen tot ongeschikte huwelijken, zoals het algemene beeld het afschildert. Wat het wel betekent is dat het maken van afspraakjes niet is toegestaan in de islam. Intimiteit voor het huwelijk moet worden vermeden. Het paar mag elkaar ontmoeten als men dat wil, maar onder gepaste begeleiding.

Een van de manieren waarop de Islam de vrouw geëerd heeft is, door haar het recht te geven om haar echtgenoot te kiezen. Haar ouders hebben niet het recht om haar tot een huwelijk te dwingen met iemand die ze niet aardig vindt. Het belangrijkste, vooral voor jongere vrouwen, is om te bedenken dat de islam jou in deze kwestie het laatste woord geeft: je hebt het recht ‘nee’ te zeggen. Jonge vrouwen kunnen zich erg verlegen voelen, maar als je echt ongelukkig bent met de partnerkeuze van je ouders moet je er iets van zeggen. Als je je mond houdt, zal dat worden opgevat als jouw instemming met het huwelijk.

Er zijn vele teksten die dit ondersteunen, bijvoorbeeld de hadith die door Imaam Al-Boecharie genoemd wordt over Al-Khansah bint Khidam:

“Er werd gemeld door Khansa bint Khidam Al-Ansariya dat haar vader haar ten huwelijk gaf en zij dit huwelijk niet graag had. Dus ging zij naar de Apostel van God en hij verklaarde het huwelijk ongeldig.”1

Een andere hadith die dit ondersteunt is:

Aboe Hoerairah vertelde dat de Boodschapper van Allah (عليه السلام) zei: “Een eerder getrouwde vrouw moet niet ten huwelijk worden gegeven zonder geraadpleegd te worden en een maagd moet niet ten huwelijk worden gegeven voordat haar toestemming is verkregen.” Toen gevraagd werd hoe haar toestemming kon worden opgemerkt, antwoordde hij dat dit was doordat ze er niets tegen in bracht.” 2

Uithuwelijken is in de Islam dus verboden. Wel dient de vrouw te luisteren naar het advies van de ouders, maar de ouders mogen haar nooit tot een huwelijk dwingen.

En Allah is alwetend over alle zaken.

Daarnaast vroeg je ook wat de minimumleeftijd is voor een meisje om te trouwen en op welke leeftijd het meisje dan geslachtsgemeenschap mag hebben. Deze twee vragen hebben op de een of andere manier met elkaar te maken.

Het is namelijk zo dat wanneer een meisje getrouwd is, het voor haar is toegestaan om geslachtsgemeenschap te hebben met haar man. Dus de enige vraag die over blijft, is de vraag hoe oud een meisje minimaal moet zijn om te kunnen trouwen.

En die vraag is moeilijk te beantwoorden omdat dit per persoon kan verschillen. Zo schreef de Profeet (عليه السلام) het huwelijkscontract 3 met Aischa toen zij 6 jaar oud was (de huwelijksconsummatie vond pas plaats toen zij 9 jaar was) en dit kwam omdat zij op dat moment al huwelijksgereed was. Dit kan per persoon verschillen omdat niet iedereen op dezelfde manier ontwikkelt.

Men dient te weten dat het rijp worden van een vrouw niets te maken heeft met leeftijd. Zo zien wij soms dat meisjes op een vroege leeftijd symptomen van volle vrouwelijke rijpheid vertonen zoals menstruatie, borsten enz. Meerdere deskundigen geven te kennen dat westerse meisjes symptomen van rijpheid beginnen te vertonen op hun zevende of achtste, terwijl de Afrikaanse meisjes dit doen op hun zesde. En de huidige wetenschap zegt dat de eerste periodieke (maandelijkse) bloeding, ook wel ‘menarche’ genoemd, op een negenjarige leeftijd al kan optreden.

Ook verschilt het rijp worden van streek tot streek. Zo beginnen de meisjes in warme streken vroegtijdig tot rijpheid te komen, in tegenstelling tot de meisjes in koude streken.

{mosgoogle left}Insha Allah heb ik je vraag beantwoord.

Wa aleikoem Assalaam

Oem Tasnime

1 Zie Al-Boecharie, Boek 7, hadith 69, pagina 52.
2 Zie Al-Boecharie, Boek 7, hadith 67, pagina 51.

3 Zie Al-Boecharie, Boek 7, hadith 88, pagina 65.

Opmerking: Minimum leeftijd waarop meisjes tegenwoordig trouwen, is vaak afhankelijk van de wetten van dat land.