Trouwen met meerdere vrouwen

Bismilaahi Rahmaani Rahiem

Alle Lof is aan Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa.

Wanneer een man fysiek en financieel in staat is om een tweede vrouw te huwen, en beide vrouwen rechtvaardig kan behandelen, dan mag hij volgens de Islam een tweede vrouw huwen.
Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa, zegt (interpretatie van de betekenis):

“… huw (dan andere) vrouwen van uw keus, twee of drie, of vier…” [4:3 al-Nisaa]

En dit was de handeling van de Profeet (Salla Allahou `alayhi Wa Salam), en van zijn Metgezellen (Raddya Allahou `anhoum).
Maar uitgezonderd de Profeet (Salla Allahou `alayhi Wa Salam) wordt niemand toegelaten om meer dan vier vrouwen te hebben.

Het is bekend dat vrouwen van natuurlijke aard jaloers en strijdlustig zijn om hun echtgenoot met andere vrouwen te delen.
De vrouwen moeten niet voor deze jaloezie worden veroordeeld, want het kwam voor in de beste van de rechtschapen vrouwen, Sahaabiyyaat, en zelfs in de Moeders van de Gelovigen [de vrouwen van de Profeet (Salla Allahou `alayhi Wa Salam)]. Maar vrouwen zouden door hun jaloezie geen bezwaar moeten uitoefenen tegen hetgeen wat Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa, heeft voorgeschreven, en zij zouden het niet moeten proberen om het te verhinderen; een vrouw zou haar echtgenoot het moeten toestaan om een andere vrouw te huwen, dit is een vorm van samenwerking in rechtschapenheid en godvruchtigheid.
Volgens een hadeeth, waarvan de authenticiteit is goedgekeurd, zei de Profeet (Salla Allahou `alayhi Wa Salam):
“Diegene die aandacht aan de behoeften van zijn broeder besteedt, zal Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa, aandacht aan zijn behoeften besteden”.

De toestemming van de eerste vrouw is geen eerste vereiste voor de man om een andere vrouw te nemen.
The Standing Committee for Issuing Fatwas (Het permanente Comité voor het Uitgeven van Fatwas) werd hierover gevraagd en antwoordde als volgt:

“Het is niet verplicht voor de echtgenoot, als hij een tweede vrouw wil nemen, om de toestemming van zijn eerste vrouw te hebben, maar het is wel beleefd en vriendelijk haar zodanig te behandelen om haar pijn minimaal te houden, die vrouwen van nature in dergelijke situaties voelen.
Dit wordt gedaan door haar vriendelijk te behandelen en met haar op een zachte, prettige en tedere manier te praten, en door bezit te besteden welk noodzakelijk is om haar goedkeuring van de situatie te bereiken.”

Betreffende haar verzoek om echtscheiding als haar echtgenoot een andere vrouw wil huwen, is dit een fout.
Maar zij zouden de situatie nader moeten onderzoeken, en als zij het werkelijk niet kan verdragen om te leven met een andere vrouw, dan kan zij hem om khula’ vragen [een soort scheiding dat door de vrouw wordt aangespoord, waardoor zij zich van mahr onthoudt].
Als zij het wel kan verdragen om te leven met de tweede vrouw, maar het kwetst haar om dit te doen, dan zou zij geduldig moeten zijn en naar het genoegen van Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa, moeten streven.

Thawbaan (Radyya Allahou, `anhou) vertelde dat de Boodschapper (Salla Allahou `alayhi Wa Salam) zei:
“Geen vrouw vraagt haar echtgenoot om een scheiding om geen reden, maar de geur van Paradijs is verboden voor haar.”
(Overgeleverd door Abu kan Dawood en anderen, en ingedeeld als saheeh door al-Albaani, Moge Allaah hem Genadig Zijn).

Als zij het met geduld draagt, dan zal Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa, het voor haar vergemakkelijken en zal haar borst (d.w.z., haar vrede en rust verlenen) uitbreiden, en zal haar met goed iets compenseren.
De echtgenoot moet haar ook helpen door haar vriendelijk te behandelen, geduldig zijn met elke vorm van haar jaloezie enz., en haar fouten te overzien.
En Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa, is de bron van hulp!{mosgoogle left}

Bron: Islam Q&A by Shaykh ‘Abd-Allaah al-Haydari
Vertaald door Shab Hamza