Trouwen met een meisje met wie je zina hebt gepleegd

Het is niet toegestaan voor de zaani aan de zaaniyah te trouwen todat zij oprecht berouw tonen, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.

En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen – geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.

Met uitzondering van hen die daarna berouw tonen en zich verbeteren; waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” 24. Het Licht (A-Noer), vers 3 – 5).

Indien zij oprecht berouw aan Allah tonen enwel voor het huwelijk, dan is hun huwelijk geldig. Maar als ze het huwelijkscontract ondertekenen zonder berouw te hebben getoond, dan is het huwelijk niet geldig.

Er dient rekening te worden gehouden met onderstaand:

Shaykh Muhammad ibn Ibraahiem werd gevraagd over de uitspraak over trouwen met een vrouw die zina heeft gepleegd. Hij zei: “Het is niet toegestaan om de vrouw die overspel heeft gepleegd te trouwen totdat zij berouw toont… Als een man haar wil trouwen, moet hij er zeker van zijn dat ze niet zwanger is en voordat hij het huwelijkscontract met haar aangaat dient hij te wachten totdat ze haar periode heeft gehad. Als ze zwanger is, dan is het niet toegestaan voor hem om met haar te trouwen totdat ze is bevallen.
See al-Fataawa al-Jaami’ah li’l-Mar’ah al-Muslimah, 2/584

Bron: Islam Q&A