Trouwen met een maagd of een niet-maagd?

Ik heb verscheidene malen gehoord dat wanneer een man een niet-maagd huwt, dat hij daar heel veel hassanaat voor ontvangt.
Mijn vraag hierbij is of dat ook waar is en of er een Hadith over bekend is?
Zoja, dan zou ik heel graag die Hadith opgestuurd krijgen om het lezen.

Alvast bedankt,

Assalaam Alaikoem

Antwoord

Wassalaam,

Het huwen van een niet-maagd, bijvoorbeeld een vrouw dat gescheiden of weduwe is, is geen voorwaarde voor het huwelijk.
Ook maagdelijkheid is geen voorwaarde voor het huwelijk, maar wordt wel aanbevolen door de Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam).

’Abdullaah Bin Mas’ud heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallallahoe alayhie wa selaam) heeft gezegd:
“Trouw maagden (“al abkaar”), want zij hebben zoetere monden (taalgebruik) en meer vruchtbare baarmoeders en zijn makkelijker tevreden te stellen met weinig bezittingen.”
Verzameld door at-Tabaraani.

Het voordeel van een maagd is bijvoorbeeld dat zij geen herinneringen heeft aan een andere man, maar het voordeel van een vrouw die al eerder getrouwd is geweest, is dat zij waarschijnlijk beter voor kinderen kan zorgen (indien haar nieuwe echtgenote die al heeft).

Jaabir Bin ‘Abdillaah heeft overgeleverd dat zijn vader negen meisjes naliet toen hij stierf (hij stierf in de oorlog van Uhud, Jaabir was toen 19 jaar). Spoedig daarna trouwde Jaabir een vrouw die geen maagd was en toen de Boodschapper van Allah (sallallahoe alayhie wa selaam) hem ontmoette vroeg hij hem: “Ben je getrouwd, O Jaabir? Hij antwoordde: “Ja.” Hij vroeg hem: “Is zij maagd (“bikr”) of geen maagd (“tayb”)?”
Hij antwoordde: “Geen maagd.” Hij (sallallahoe alayhie wa selaam) zei toen: “Had je niet beter een maagd kunnen overwegen, die met jou speelt en jij met haar en zij lacht met jou en jij met haar?” Jaabir antwoordde: “Het is zo; mijn vader liet veel dochters na toen hij stierf. Ik wou niet nog een jong meisje zoals zij aan hen toevoegen, dus trouwde ik een volwassen vrouw om voor hen te zorgen en op hen te letten.” De Boodschapper van Allah (sallallahoe alayhie wa selaam) zei toen: ” Inderdaad, je hebt een goede beslissing gemaakt, moge Allah dat ruimschoots voor jou belonen.”
Verzameld door al-Bukhari, Muslim en anderen.

En Allah weet het best.

Bron: korte samenvatting uit Islam Q&A, overgenomen door Aboe Soufyan

* (moettafiqoen ‘alehie)