Mijn vrouw heeft haar hoofddoek afgedaan

Mijn vraag is als volgt:
Mijn vrouw heeft haar hoofddoek afgedaan, en nu heb ik daar heel veel moeite mee.
Als gevolg hiervan is mijn gedrag soms tot aan het kinderachtige toe, wat leidt tussen ruzie in mijn huwelijk. Mijn intentie is niet om te ruziën, maar de communicatie heeft tot nu toe ook niet geholpen. Mijn vrouw zegt dat ze zo gelukkiger is, en ik haar niet moet beperken in haar vrijheid. Kunnen jullie mij adviseren zodat ik insha-Allah niet in woedeaanvallen uitbarst, en/of in mijn oude leefstijl terugval.

Antwoord

Moge Allah, de Verhevene,  je belonen voor je oprechtheid, en Moge Allah, de Verhevene, je vrouw haar hijaab weer doen dragen insha-Allah.

Het is noodzakelijk dat je vrouw haar hoofddoek draagt, sterker nog, het is haar plicht jouw wens hierin te gehoorzamen. Weet dat een conflict pas daar begint waar de communicatie eindigt. Het is dan ook aan jou om de communicatie op een voor rede vatbaar en kalme manier te voeren opdat ze insha-Allah jouw goede intenties met haar persoonlijk, en jullie gezamenlijke huwelijk inziet. Dan zal ze beseffen dat je haar vrijheid niet beperkt, maar juist recht aan doet. Immers, een vrouw die zonder hijaab door het leven gaat, wordt in het dagelijks leven maar al te vaak bekeken als lustobject, wat al sneller kan leiden tot zinaa.

Kortom broeder, ze dient de wetten van Allah, de Verhevene, na te leven en jouw wens te respecteren. Doet ze dit niet, dan is het aan jou (en eventuele familieleden) om je te beraden op nadere vervolgstappen. Moge Allah, de Verhevene,  je hierin wijsheid en geduld schenken insha-Allah.

Redactie Islamcity