Mijn vriend wil alles met mij doen…

Vraag:

Mijn naam is **** en mijn vriend noemt zichzelf een Moslim, maar hij leeft haram, verdient haram geld en wil met mij alles doen zonder te trouwen. Hij bidt en doet Ramadan, maar dat heeft toch geen zin als je voor de rest niks goed doet.

Ik zit hier heel erg mee en probeer het steeds aan hem uit te leggen,  maar hij wilt niet luisteren. Hij zegt over een paar jaar ga ik een goed leven lijden. Maar je weet toch nooit wanneer je laatste dag is en Allah en de Profeet (salalahoe aleyhie wa salam) gaat je dan toch ook niet helpen. Ik zit hier heel erg mee.
Ik hou van hem maar wil geen haram leven lijden. kunnen jullie me helpen?

Antwoord:

Weet beste zuster, dat Allah zijn dienaren niet in de steek laat, want als een persoon niet geschikt is, dan zal Allah jou een betere persoon schenken.

Allah zegt in de Koran:

“Zondige vrouwen zijn er voor zondige mannen en zondige mannen zijn er voor zondige vrouwen;
en goede vrouwen zijn er voor goede mannen en goede mannen zijn er voor goede vrouwen;
zij zijn degenen die onschuldig zijn aan wat zij (de lasteraars) zeggen: voor hen is er vergeving en een weldadige voorziening”
(Koran 24:26)

En Allah zegt ook:

“En nader niet de ontucht (overspel). Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg”
(Koran 17:32)

“Er is geen zonde na de shirk (deelgenoten aan Allah toekennen) groter, in de ogen van Allah,
dan een man die een druppel sperma in een baarmoeder plaatst, die niet wettig voor hem is.”
(hadith)

Helaas zijn de meeste mensen er niet van doordrongen hoe zwaar hen dit door Allah aangerekend wordt.

Absoellah ibn Mas’oed vertelde:
“Ik vroeg de Boodschapper (Allah’s zegen en vrede zij met hem):

“Boodschapper van Allah, wat is de grootste zonde?”
Hij antwoordde: “Deelgenoten aan Allah toekennen door anderen te aanbidden terwijl Hij de Enige is, die jou geschapen heeft.”
“En daarna?” vroeg ik.
“Het doden van je kind, uit vrees dat je je voedsel daarmee moet delen.”
“En daarna?” vroeg ik.
“Het plegen van onwettige seksuele gemeenschap met de vrouw van je buurman, antwoordde Hij.”

De zina (overspel, ontucht) van de benen is het lopen (naar een onwettige persoon met slechte bedoelingen), het overspel van de handen is het aanraken en het strelen, en het overspel van de ogen is het gepassioneerd kijken naar iemand, die onwettig voor je is.

Beste zuster om een oprechte man te vinden dient een persoon zelf godvrees te hebben.

Houd je aan de regels van de Islam en het leven zal duidelijker en makkelijker voor je zijn.

Het huwelijk is iets belangrijks in het leven van een moslim, en een grote verantwoordelijkheid voor beide partners. Bij een slechte keuze zullen er conflicten ontstaan binnen het huwelijk. Dit leidt dan tot een trieste einde.

De profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:
“Iedereen die in Allah en de Laatste Dag geloofd mag nooit alleen met een vrouw zijn zonder haar mahram te zijn, want anders zal satan de derde persoon (blijken te) zijn.”
(Overgeleverd door Ahmed)

Op het moment dat je handelingen toelaat die haram zijn, zou je vriend tot de conclusie kunnen komen, dat je dan ook in staat zult zijn om hetzelfde met iemand anders te doen. Het resultaat hiervan kan zijn dat hij alsnog besluit om iemand anders ten huwelijk te vragen.

Wanneer we de weg van Allah willen volgen dan dienen we het volgende te doen:

“Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en de laatste Dag hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt”
(Koran 33: 21 )

Wanneer je een goede echtgenote voor jezelf en je kinderen wilt hebben volg dan de weg van de Koran en Soennah.

Ons advies is dan ook: stop onmiddellijk met zina (overspel).

Moge Allah jou en alle ongetrouwde broeders en zusters oprechte echtgenoten schenken.

Lees ook http://www.islamcity.nl/huwelijk.htm.

Team www.IslamCity.nl