Mijn man komt zelf wel klaar …

Vraag:

Mijn man komt zelf wel klaar en heeft mij al twee weken niet bevredigd.
Ik wil hem zeggen dat dit niet kan maar wil eerst weten wat de Islam hierover zegt.

Antwoord:

De Islam vraagt van de man om zijn vrouw te bevredigen. Doet een man dat niet, dan denkt hij alleen aan zich zelf en is hij egoïstisch. Sommige geleerden zeggen zelfs dat het een plicht van de man is (natuurlijk moet zijn vrouw meewerken en dat toestaan) om zijn vrouw een orgasme te bezorgen.

Er is een uitspraak van de Profeet (vzmh)die luidt: “
Twee echtgenoten die elkaar bevredigen is liefdadigheid (sadaqa) en voor alle twee is er een beloning.”

‘Behalve diegene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.’
( Koran 25:70 )

Team www.IslamCity.nl