Mijn man heeft me geslagen. Kan dat zomaar?


Vraag

Salaam

Mijn man neemt mannen van het café naar ons huis. Hierdoor moet ik me elke keer voor een paar uur afzonderen. Toen ik dit bespreekbaar wilde maken, heeft hij me geslagen. Heb ik recht van spreken?

Antwoord

Wassalaam,

Je hebt zeker recht van spreken. De vrouw heeft binnen de Islam een speciale positie. De vrouw heeft haar rechten en plichten. De man heeft zijn rechten en plichten. Één van de plichten van de man is om zijn vrouw met respect te behandelen. Geweld gebruiken tegen de echtgenote wordt in de Islam niet getolereerd. Dit kun je uitgebreid lezen door hier op te klikken.

Dus jouw man heeft niet het recht geweld tegen jou te gebruiken. Alle geleerden en ‘moslims’ keuren geweld af.

Het huis van jouw man, is ook jouw huis. Aangezien jij vrouw des huize bent, heb je een belangrijke stem binnen het huis. Als jij het niet prettig vindt, dat jouw man vaak mannen naar jouw huis meeneemt, dan moet dit bespreekbaar zijn zonder dat hij daarbij geweld gebruikt. Ons advies is dan ook; Zoek hulp, want geweld kan echt niet.

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Islamcity.nl