Mijn man heeft een meisje ontmaagd

Vraag

{mosgoogle right} Hallo, ik heb een vraag over mijn huwelijk. Mijn man heeft 2 jaar geleden een meisje ontmoet en het meisje heeft hem verleid. Dus hij is met haar naar bed geweest en heeft mij bedrogen. Het meisje is 20 jaar oud en beweert dat ze door mijn man is ontmaagd maar dit is niet door een arts bevestigd. Mijn man wil nu met haar trouwen maar ik geef hem geen toestemming en nu dreigt hij mij om me te vermoorden. Ik wil van hem scheiden omdat ik door hem verwaarloost wordt en mijn kinderen worden nu ook de dupe van dit drama. Hij wil mij als zijn tweede vrouw hebben maar dit kan ik niet aan. Ik wil graag weten of hij verplicht is met haar te trouwen als hij haar heeft ontmaagd. Geef me een eerlijk antwoord hoe het in de islamitische wet is. Bedankt

Antwoord

Assalaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoe

Beste zuster,

Allereerst bedankt voor jou vertrouwen in ons. Wij zullen insha Allah jouw vraag zo goed mogelijk beantwoorden.

Het antwoord op deze vraag heb ik afgeleid uit een eerder gestelde vragen.
De eerste vraag luidde:
“Ik heb zina (ontucht) gepleegd met een meisje dat maagd was en nu wil ik met haar trouwen, kan dat?”

Het antwoord op deze vraag was:

Dit kan indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  1. Zij moeten beiden berouw tonen door zich te distantiëren van deze zonde.
  2. Zij moeten spijt betuigen voor hun zedelijke verdorvenheid.
  3. Zij moeten de belofte maken niet meer in deze zonde te vervallen.
  4. Zij moeten het verrichten van goede daden vermeerden.

Aandachtspunt: Als hij met haar wil trouwen dan zal hij met het opstellen van een huwelijksakte moeten wachten tot dat zij één menstruatieperiode heeft gehad en pas daarna kan overgegaan worden tot een huwelijk. Blijkt de vrouw echter zwanger te zijn, dan mag er geen huwelijksakte opgesteld worden tot na de bevalling.
Bron: Permanente commissie voor het geven van Fataawaa

Dit antwoord stelt dus dat de man de keuze heeft om haar te trouwen, ook al is zij ontmaagd door hem. Het woordje als geeft aan dat de man de keuze heeft. Daarnaast is het ook niet echt een gegronde reden waarnaar gekeken moet worden. Uit het volgende antwoord kan afgeleid worden dat er bij het trouwen van een tweede vrouw naar veelmeer moet worden gekeken dan naar het feit of het meisje nou wel of niet door die man is ontmaagd, aangezien de afrekening bij Allah is.

Het trouwen van een tweede vrouw

De tweede vraag:

Als de man wil trouwen, terwijl hij al getrouwd is, heeft hij dan toestemming van zijn eerste vrouw? Wordt de vrouw ervoor beloond als ze geduld heeft en het accepteert dat haar man een tweede, of voor wat dat betreft een derde of vierde vrouw neemt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah (عز وجل) en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper (عليه السلام).
Het is niet verplicht om toestemming te vragen aan de eerste vrouw(en) en het behoort niet tot de voorwaarden van totstandkoming van de tweede huwelijksakte dat de eerste vrouw(en) haar toestemming moet geven. Wel is het aangeraden voor degene die met meerdere vrouwen wenst te trouwen om hierover zorgvuldig na te denken en om dit onderwerp grondig te bestuderen.

Dit voornamelijk omdat degenen die met meerdere vrouwen wensen te trouwen in eerste instantie vaak slechts denken aan hun lichamelijke genoegdoening en niet aan de overige rechten die hieraan verbonden zijn, zoals het recht van iedere vrouw op een eigen woning, gelijke behandeling als het gaat om onderhoud en{mosgoogle left} recht op samenzijn, overnachting e.d. Als echter één van de vrouwen uit eigen wil afstand doet van één of meer van haar rechten, dan is dat haar keuze
.
Daarnaast is het vaak zo dat sommige mannen verbaasd reageren als de eerste vrouw op de hoogte wordt gebracht van zijn huwelijk met een tweede vrouw, en de eerste vrouw dan dreigt te vertrekken als hij niet van de andere scheidt. Vaak is het zelfs zo dat hij kinderen heeft met deze eerste vrouw, wat de zaak alleen maar nog ingewikkelder maakt en wat er vaak toe leidt dat hij van de tweede vrouw scheidt uit angst voor de toekomst van zijn kinderen. Zo wordt de tweede vrouw benadeeld zonder dat zij dit heeft verdiend.

De man dient daarom altijd goed van te voren na te denken. Het is goed om zijn eerste vrouw te raadplegen en haar mening te vragen. Weet hij dat zij daartegen is en hij niet zonder haar en zijn kinderen kan, dan kan hij maar beter niet aan een tweede vrouw beginnen om zichzelf en een mogelijke toekomstige vrouw, zodoende veel ellende te besparen.

Tenslotte adviseren wij eenieder die van plan is een tweede vrouw te trouwen om eerst te kijken naar zijn financiële gesteldheid, vervolgens zijn vrouw te raadplegen en met haar hierover te praten. Daarna kan hij bepalen wat de beste manier is om dit te realiseren. En Allah weet het beter.
Door Sheich Fawaz Jneid.

Er komt veel kijken bij het trouwen van een tweede vrouw en alleen als de man in kwestie zeker weet dat hij het echt aankan, zowel mentaal als fysiek als financieel, zou er een mogelijkheid voor hem zijn om een tweede vrouw te trouwen. Hij moet zich goed realiseren dat de afrekening bij Allah (عز وجل) is en dat Allah (عز وجل) alles ziet en weet. Tevens is trouwen van meerdere vrouwen in Nederland bij de wet niet toegestaan. En dat dienen we te respecteren.

Het dreigen om jou te vermoorden, is geen goede zaak. Aangezien de Profeet (عليه السلام) heeft gezegd: “Druk elkaar op het hart om de vrouwen goed te behandelen.” Overgeleverd door Moeslim.

In de Koran lezen we het volgende: “De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, slaat hen ieder met honderd slagen. En laat medelijden met hen jullie niet treffen in de godsdienst van Allah, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.” (de Koran 24:2)
{mosgoogle right}
De straf wordt door een Islamitische rechtbank in een Islamitisch land opgelegd.

En Allah weet het beste.
Beste zuster, moge Allah het voor jou vergemakkelijken en jou bijstaan in deze tijd!
Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoeh

Oem Tasnime