Mijn aanstaande mishandelt mij!

Vraag

Ik ga insha Allah dit jaar (in juli) trouwen. Mijn aanstaande is een slechte man. Niemand weet dit, en omdat ik me schaam en alles al geregeld is, praat ik met niemand hierover. Zijn hart is rot, hij wordt heel snel boos en soms om de kleinste dingen, hij mishandelt mij en laatst had hij me gewurgd, totdat ik echt zwart voor me ogen zag. Ik ben bang dat hij me vermoord als ik later met hem in één huis woon. Wat moet ik doen? Ik zeg hem vaak dat hij moet bidden, maar hij wil niet. Als hij boos is zegt hij zelfs dat hij kafir is. Kan ik hem veranderen?

Antwoord

Moge Allah je helpen en moge Allah deze man naar het rechte pad leiden. Ameen.
In jouw geval is er sprake van mishandeling en de Islam laat dit niet toe. Onze geliefde Profeet Mohammed (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “De beste onder jullie is degene die de vrouwen goed behandelt.” (Tirmidi). Dit is een duidelijk bewijs dat het slaan van vrouwen in de Islam niet de normaalste zaak van de wereld is. In tegendeel, iedere echtgenoot moet zijn vrouw goed behandelen en haar accepteren zoals ze is.

Wat betreft het gebed dat deze man achterwege laat, is een grote zonde. Djabir Ibn Abdiellah heeft gezegd dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Het verschil tussen een moslim en een ongelovige is nalaten van het gebed.
(Overgeleverd door Moesliem “Kietaab al Ieemaan).

Overgeleverd door Baridah ibn ‘Hosayb (moge Allah’s tevredenheid met hem zijn) dat hij de Profeet (صلى الله عليه وسلم) hoorde zeggen: “De belofte tussen ons en hen is het gebed, wie het achterwege laat treed in ongeloof.” Ahmed, Tirmiedhie, Abou Daawoed, Nawa’ie en Ibn Madjah.

Verschillende consequenties treden op voor degene die het gebed achterwege laat. Hieronder de consequentie voor degenen die willen trouwen:

“Zijn zeggenschap: Hij mag over geen enkele zaak beoordelen waarbij de zeggingschap in de Islam als voorwaarde moet zijn. Zoals het huwelijk, ouderschap, etc. Tevens mag een persoon die het gebed niet verricht de moslims niet huwen. Een van de eisen die een hoeder/voogd (waali) dient te bevatten is de Islam. Allah zegt (interpretatie van de vers): ” En wie zal zich van het geloof van Abraham afwenden, behalve hij, die dwaas tegen zichzelf handelt?”
(Koran, Soerrah Al baqarah vers 130) – Bron: Al – Islaam.com.

Of jij hem kunt veranderen, is een moeilijke zaak. Ieder persoon die wil veranderen, moet dat eerst zelf willen. Als de intentie om te veranderen aanwezig is en de persoon snakt naar verandering, dan alleen zal hij kunnen vernaderen. En uiteraard met de hulp van Allah. Jij zult hem niet kunnen veranderen en of leiden. Je kunt hem ook niet verbeteren. Jouw taak is om hem te motiveren en te inspireren het goede te doen. En dat kun je doen door met hem te praten en het juiste voorbeeld te geven (zelf het gebed verrichten, de Koran lezen en begrijpen, naar lezingen te gaan etc..). Weet dat alleen Allah mensen kan veranderen.

Het is verstandig om je problemen bespreekbaar te maken. Bespreek ze in ieder geval met iemand die je vertrouwt en kennis van de Islam heeft.
{mosgoogle left}
En Allah weet het best.

Door Aboe Soufyan