Mag je in het geheim verloven?

Om te beginnen bestaat binnen de Islam niet iets als een geheim huwelijk of een geheime verloving. Het aankomend huwelijkspaar moet juist bekend worden bij de mensen om beschuldigingen van zina te vermijden. Daarnaast geldt voor de vrouw dat zij niet kan trouwen zonder wali.

Verder geldt uiteraard dat je elkaar mag zien en leren kennen nadat het huwelijksovereenkomst is ondertekend.

Indien je al verloofd bent, en wenst afspraken te maken over het huwelijk, dan kan dat met de kennis en toezicht van haar ouders, en er geen dingen worden gedaan die leiden naar zina die niet toelaatbaar zijn tussen een man en een niet-mahram vrouw. Het is bekend dat de man een “vreemdeling” (niet-mahram) voor zijn verloofde is totdat het huwelijk een feit is. En Allah weet het best.