Mag je haar eerst even zien?

Ja, het is de Islamitische man toegestaan om de vrouw te zien, die hij ten huwelijk wil vragen. Al-Mughira ibn Shu’bah zei:

“Ik vroeg een vrouw ten huwelijk en Allah’s boodschapper (vzmh) vroeg mij of ik haar had gezien. Toen ik antwoordde, dat ik dat niet had, gedaan, zei hij: “Kijk naar haar, want daardoor kan er liefde tussen jullie komen.”
Ik ging naar haar ouders en vertelde hen over het advies van de Profeet. Zij leken het idee af te wijzen. Hun dochter hoorde het gesprek vanuit haar kamer en zei: “Als de Profeet (vzmh) je gezegd heeft om naar mij te kijken, kijk dan.” Ik keek naar haar en vervolgens trouwde ik haar”. (Ahmad/ Tirmidhi)