Mag ik zelf kiezen met wie ik trouw?

De Koran verwijst naar het huwelijk als een “mithaq”, dat wil zeggen: een plechtig verbond of overeenstemming tussen man en vrouw. Allah beveelt hierbij dat dit schriftelijk moet worden bevestigd. Het huwelijk tussen de twee partijen kan alleen worden bereikt wanneer zij er allebei mee instemmen. Alleen dan pas kan het huwelijk worden voltrokken. De Profeet (vzmh), heeft gezegd:

“De weduwe en de gescheiden vrouw mogen niet worden uitgehuwelijkt tenzij zij het bevel hiertoe hebben gegeven, en de maagd mag niet uitgehuwelijkt worden totdat haar toestemming is verkregen.” (Al-Boekharie)

Er kwam eens een meisje dat nog maagd was bij de Profeet, vrede zij met hem, en ze vertelde hem (vzmh) dat haar vader haar tegen haar wil ten huwelijk heeft gegeven aan een man. De Profeet (vzmh) gaf haar het recht om het huwelijk af te wijzen. (Aboe Dawoed).

De vader of de moeder van het meisje mogen het huwelijk niet vertragen als de jongen en het meisje het eens zijn over hun huwelijk.
{mosgoogle left}De Profeet (vzmh) zei:

“Drie zaken mogen niet vertraagd worden: de salaat als het tijd is, de begrafenis als de begrafenisstoet gearriveerd is, en het huwelijk van een alleenstaande vrouw als een man uit dezelfde klasse een aanzoek heeft gedaan.” (Tirmidhi)