Mag een ouder zijn dochter uithuwelijken?


Vraag

Salam alaykoeim

Mag een ouder zijn dochter uithuwelijken (aan een neef)?
Ik bedoel staat er nergens in de koran dat het uithuwelijken verboden is?
Ik zal uw hulp erg op prijs stellen!
Groetjes,

Antwoord

Het is aan de ouders om – in overleg met hun kind – een geschikte partner te vinden. Het kind, zoon of dochter, mag volgens de islam niet worden gedwongen te trouwen met iemand met wie hij of zij niet wil trouwen. Gedwongen huwelijken zijn dus niet toegestaan.

De Koran verwijst naar het huwelijk als een ‘mithaq’, dat wil zeggen: een plechtig verbond of overeenstemming tussen man en vrouw. En beveelt hierbij dat dit schriftelijk moet worden bevestigd. Aangezien er geen overeenstemming tussen de twee partijen kan worden bereikt, alleen wanneer zij er mee toestemmen, kan het huwelijk alleen worden voltrokken indien de twee partijen er vrij mee toestemmen.

De Profeet (عليه السلام) heeft gezegd: “De weduwe en de gescheiden vrouw mogen niet worden uitgehuwelijkt tenzij zij het bevel hiertoe hebben geven, en de maagd mag niet uitgehuwelijkt worden totdat haar toestemming is verkregen.” (Al-Boekhaarie)

Dit aspect wordt sterk benadrukt door Imam Boekhaarie. Hij gaf een van zijn hoofdstukken in zijn Sahih de volgende betekenis: “Wanneer een man zijn dochter uithuwelijkt terwijl zij er een afkeer van heeft, dan zal het huwelijk ongedaan worden gemaakt.”

{mosgoogle left}Er kwam eens een meisje dat nog maagd was bij de Profeet, vrede zij met hem, en ze vertelde Hem (vrede zij met hem) dat haar vader haar tegen haar wil ten huwelijk heeft gegeven aan een man. De Profeet  (عليه السلام) gaf haar het recht om het huwelijk af te wijzen. (Aboe Daawoed).

Lees ook:
http://www.islamcity.nl/content/view/119/63/

Ma3lekom Salaam