Mag een Islamitische vrouw een niet Islamitische man trouwen?

Het is verboden voor een Islamitische vrouw om een niet-islamitische man te trouwen, of hij nu tot de mensen van het Boek behoort of niet. We hebben de volgende uitspraak van Allah Ta3ala:

“En huwt haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit.” (Koran 2:221)

En Hij zei over de geëmigreerde, Islamitische vrouwen:

“Als gij dan vindt dat zij gelovig zijn, zendt haar niet terug naar de ongelovigen. Deze vrouwen zijn voor hen niet wettig, noch zijn de ongelovigen wettig voor deze vrouwen.” (Koran 60:10)

Er bestaat geen tekst die een uitzondering voor de christenen en joden maakt. Dus, terwijl een Islamitische man wel een ware christelijke of ware joodse vrouw mag trouwen, mag een Islamitische vrouw geen jood of christen trouwen.

Er zijn gegronde redenen voor dit verschil. Ten eerste, de man is het hoofd van het gezin; hij is degene, die de familie onderhoudt en verantwoordelijk is voor zijn vrouw en de kinderen die uit dit huwelijk zullen voortkomen. Hij moet het kind een Islamitische opvoeding geven.

En hoewel de Islam godsdienstvrijheid garandeert aan de christelijke of joodse echtgenote van de moslim, en haar rechten volgens die godsdienst beschermt, geven andere godsdiensten, zoals het christen- en jodendom, de vrouw van een ander geloof niet die mogelijkheid tot het vrij beoefenen van het geloof en worden haar rechten in dat geloof ook niet beschermd. Omdat dit het geval is, kan de Islam niet het risico nemen het lot van de kinderen in handen van mensen te leggen, die haar godsdienst, Islam, niet beschermen.