Kind van een moslimgezin overlijdt op jonge leeftijd, gaat dit kind naar de hemel?

Het lot van kinderen van gelovigen (moslims) is het Paradijs, omdat zij volgelingen van hun ouders zijn. Allah zegt:

“En degenen die geloven en die door hun nakomelingen gevolgd worden in geloof: Wij zullen hun nakomelingen bij hen voegen, en Wij zullen de beloning voor hun daden in niets verminderen. Elk persoon staat borg voor datgene wat hij heeft verricht.” Soerah Attoer (52) vers 21.