Is het huwelijk echt belangrijk?

Ja, het huwelijk is belangrijk voor de vader, de moeder en het kind. Allah heeft mannen en vrouwen geschapen als gezelschap en rust voor elkaar. Het huwelijk dient ook voor de voortplanting. In de Koran staat:

‘En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.’ (30:21)

‘En Allah heeft uit uw midden echtgenoten voor u gemaakt en heeft u van uw echtgenoten kinderen en kleinkinderen geschonken en u van goede dingen voorzien. Willen zij dan in valse dingen geloven en de gunst van Allah verloochenen?’ (16:72).