Is het een moslimman toegestaan om de vrouw te zien met wie hij wil trouwen?