Mag een vrouw van haar man scheiden?

Antwoord

Het huwelijk in de Islam biedt rust en vrede aan de geest, zodat man en vrouw mogen leven in een atmosfeer van liefde, medeleven, harmonie, samenwerking, wederkerig advies en tolerantie en de fundamenten leggen om een Islamitisch gezin in een verzorgende, gezonde omgeving op te voeden.

Allah zegt: “Hij is Degene Die jullie heeft geschapen uit één enkele ziel en hij maakte daaruit zijn echtgenote, opdat hij bij haar rust zou vinden.”
(Hoofdstuk 7:189)
Wanneer je besluit een huwelijk aan te gaan, heb je niet alleen besloten om alleen maar een echtgenote te zijn. Vanaf het moment dat je jouw jawoord hebt gegeven zal jouw man in deze wereld en het hiernamaals jouw partner, jouw metgezel, en jouw beste vriend zijn. Samen zul je momenten, dagen en jaren delen. Jullie zullen samen jullie vreugde, verdriet, successen, mislukkingen, dromen en vrees delen.

Allah de Verhevene zegt hierover: “Zij zijn (als) kleding voor jullie en jullie zijn (als) kleding voor hen.”
(Hoofdstuk 2: 187)
Het huwelijk in de Islam is een goed instrument om de rechten en plichten van zowel de man als de vrouw te waarborgen.

Mocht het bovenstaande voor één van de partijen niet meer gelden, dan ontstaat er vaak wrijvingen tussen de partners. Wanneer de wrijvingen te lang aanhouden, dan bestaat de mogelijkheid dat haat in het huwelijk een rol gaat spelen. In dat geval raadt de Islam ons aan geduldig en verdraagzaam te zijn.

Allah de Verhevene zegt: ” En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.”
(Soerah An nissa:19)
En in een Hadith Assahih werd overgeleverd: “Geen enkele gelovige man moet een gelovige vrouw haten. Als hij afkeer heeft van één van haar eigenschappen, dan zullen er anderen zijn die hem genoegen doen.’’ (Muslim)

Maar wanneer haat aanhoudt, dan wordt het moeilijk om een goed huwelijk in stand te houden. Al datgene wat samen is opgebouwd verdwijnt als sneeuw voor de zon. Er is geen sprake meer van een goed huwelijk, want een goed huwelijk hoort zowel de man als vrouw energie te geven en het mag geen energie slurpen.
Zodra hier sprake van is, dan keurt de Islam de enige herstelling (uit elkaar gaan) waaraan je niet kan ontvluchten.

Als de man degenen is die zijn vrouw haat, dan kan hij scheiden. Dat is namelijk één van zijn rechten en hij mag daar gebruik van maken zolang het binnen de Islamitische grondwet valt. En als het de vrouw is die het huwelijk niet meer kan verdragen, dan geeft de Islam haar het recht om het huwelijk te beëindigen doormiddel van Gul3 (het ontdoen van de trouwerij). Dat doet de vrouw door datgene terug te geven wat zij van hem heeft gekregen, zodat hij de relatie kan beëindigen.

Over dit zegt Allah de Verhevene:”En het is jullie niet toegestaan om iets terug te nemen van wat jullie hen de vrouwen gegeven hebben, behalve wanneer beiden vrezen dat ze niet de voorschriften van Allah in acht kunnen nemen. Als jullie dan vrezen dat zij beiden de voorschriften van Allah niet in acht nemen dan is het geen zonde voor beiden wanneer zij zich ermee vrijkoopt.”
(al Baqara: 229)
Het is rechtvaardig dat de man de bruidschat terug krijgt die hij heeft gegeven. Dat geldt ook voor eventuele gemaakte kosten. Dit behoort de vrouw aan hem (terug) te geven, als de vrouw besluit het huwelijk te beëindigen.
Weet wel dat wanneer de man het initiatief neemt om te scheiden, dan heeft hij de scheiding in zijn hand en tevens is hij verantwoordelijk voor alle gevolgen. En als de vrouw het initiatief neemt te scheiden, dan heeft zij de Gul3 in haar handen, zoals voorheen is uitgelegd. {mosgoogle left}

Beste zuster moge Allah jouw man leiden tot het rechte pad. En moge Allah bepalen wat het beste is voor jullie en Allah weet het beste.

Door Aboe Ibrahiem