Hoe de Profeet een jonge man verbeterde

Een jonge man kwam naar de Profeet (vzmh) en vroeg:

“Boodschapper van Allah, geef mij toestemming om ontucht te bedrijven.”
De metgezellen van de Profeet schreeuwden naar de jongeling.

De Profeet hield de metgezellen tegen en vroeg de jonge man om bij hem te komen. De jonge man kwam naar hem toe en ging voor de Profeet zitten. Deze vroeg hem:
“Zou je willen dat er ontucht met je moeder werd gepleegd?”
“Nee, moge Allah mij daarvoor behoeden!”
“Niemand zou dit voor zijn moeder willen. Zou je het voor je dochter willen?”
“Nee, moge Allah mij daarvoor behoeden!”
“Niemand zou dat ook voor zijn dochter willen. Zou je het voor je zuster willen?”

{mosgoogle left}Op deze manier ging de Profeet (vzmh) door en noemde alle tantes van de jonge man. Ieder keer antwoordde de jongeling: Nee! En de Profeet antwoordde steeds: Ook de andere mensen niet!
“Tenslotte plaatste de Profeet zijn hand op de borst van de jonge man en zei: “O Heer, reinig zijn hart, vergeef hem zijn zonde en behoed zijn kuisheid.”

Daarna was er voor de jonge man niets zo verfoeilijk en afschuwelijk als ontucht.