Hij heeft wel contact met andere vrouwen en ik mag dat niet

Salaam,

Laatst had ik met mijn man ruzie over het feit dat ik had gepraat met een jongen die ik al ken vanaf mijn 7de. Dit gesprek ging over hoe het nu was met zijn zus die jaren lang een vriendin van mijn was toen wij bij elkaar op school zaten. Nu wil mijn man niet dat ik met andere mannen praat ook niet al ken ik die persoon al mijn leven lang onderhand. Hij zegt gewoon resoluut je praat niet met mannen die niet familie van jou zijn punt uit. Maar toen zei ik tegen hem dat ik eigenlijk vind dat hij ook niet met andere vrouwen hoeft te gaan staan praten die niet familie van hem zijn toen zei hij: ‘ik praat met wie ik wil’! Ik ben zelf een Nederlandse vrouw en ik ben moslima geworden ik weet dat het niet toe gestaan is om met niet met mannen te praten die niet familie zijn, maar in dit geval twijfelde ik om met hem een praatje te gaan staan maken omdat ik hem al zolang ken en
eigenlijk benieuwd was hoe het met zijn zus ging met als gevolg een ruzie dus dit gebeurt me niet meer. Maar heeft hij wel het recht om maar te gaan staan praten met elke vrouw die geen familie is?

Wassalaam Zuster,

Hier een korte uitleg:

– Jij mag geen contact hebben met andere mannen die niet-mahram* zijn, of je ze nu wel of niet kent of gekend hebt. Het bewijs hiervoor is:

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.” (Koran 24:31)

Alleen de vers “En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden…” geeft al aan dat je geen oogcontact mag hebben, laat staan een uitgebreid gesprek.

En hier nog een vers:

“Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid; leeft het gebed na, en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper. O huisgenoten, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken.” (Koran 33:33)

Bovenstaande verzen vertellen ons dat de vrouw zich moet beheersen en haar schoonheid niet toont aan iemand anders als haar man, vader, schoonvader, zonen, broers, neven, slaven en eunuchen of jonge kinderen.

– Jouw man heeft het recht om jou daar op aan te spreken.
Het bewijs hiervoor lezen we in de Koran:

“Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.” (Koran, 4:34)

Bovenstaande uit de Koran spreekt alleen over de gezinssituatie, waar de echtgenoot de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. Het zegt niet dat de man zaakwaarnemer is voor zijn vrouw. Dus het gaat niet over de gelijkheid van man en vrouw.

En tweede gaat dit niet over de spirituele, morele of intellectuele meerwaardigheid van de echtgenoot boven zijn vrouw. Het spreekt over zijn lichamelijke kracht en bekwaamheid, vanuit welke hij zijn gezin moet beschermen en de kostwinner moet zijn voor zijn vrouw en kinderen.

We lezen in de Koran het volgende:
“Voorwaar, de moslims en de moslima’s en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.” (Koran 33:35)

De Koran zegt dat mannen en vrouwen gelijk zijn voor Allah. De vrouw is een individu met het recht zelfstandig over haar eigendommen en inkomsten te beschikken, ook mag zij haar eigen familienaam behouden. De rol van man en vrouw in de samenleving is gericht op harmonie en samenwerking. Beiden hebben evenwijdige rechten en plichten.

– Evenmin mag jouw man ook geen contact hebben met andere niet-mahram* vrouwen. Ook hier geldt dat het niet uitmaakt of hij de vrouwen kent, niet kent of gekend heeft. Het bewijs hiervoor is:

“Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren. Dat is zuiverder voor hen.” (Koran, 24:30)
{mosgoogle left}

* De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een mahram te zijn:
• de man moet een moslim zijn
• volwassen en bij zijn verstand
• en dat de man een man is die volgens de wetgeving van Allah niet met desbetreffende vrouw kan trouwen. Als hij niet aan deze eigenschappen bezit, dan is hij geen mahram.

Door Aboe Soufyan