Het woord ‘slaan’

De discussie onder moslimgeleerden varieert van de betekenis van het woord ‘slaan’ tot het plaatsen van het betreffende vers in een bepaalde context. Een aantal geleerden is van mening dat het woord ‘slaan’ in het Arabisch meerdere betekenissen kan hebben. Zo zou het woord daraba wat over het algemeen wordt vertaald met ‘slaan’, ook ‘verlaten’ kunnen betekenen.

Wat belangrijker is dan een discussie over de betekenis van het woord ‘slaan’ in het Arabisch, is het erkennen dat dit vers het woord van Allah is en daarmee de absolute waarheid. Er schuilt hoe dan ook een goddelijke wijsheid achter, of het nou voor de menselijke rede vatbaar is of niet. Dit betekent echter niet dat dit vers te pas en te onpas gebruikt mag worden, zoals tegenwoordig het geval is.

{mosgoogle left}
Het is niet mogelijk dit vers simpelweg af te schrijven als niet meer van deze tijd zijnde, noch kan men dit vers gebruiken om aan te tonen dat de Islam vrouwenmishandeling toestaat of stimuleert.