Het huwelijk

Je kunt als individu tegelijkertijd dochter, zuster, moeder, oma, echtgenoot, tante of nicht zijn. Als man kun je tegelijkertijd zoon, broer, echtgenoot, vader, opa, neef en oom zijn. Dit lijkt heel gewoon. Maar tegenwoordig zien we in dat de mensen hier weinig omgeven.

Een vrouw kan er voor kiezen om met een man te leven. Ze kan ook ervoor kiezen om een aantal mannen achterelkaar te verslinden. Sommige mannen zijn hier zelfs nog beter in. Ze kan er ook voor kiezen om met andere vrouwen te leven. Een man kan er voor kiezen met een ander man te leven!

Een man kan vader zijn, zonder dat hij het weet. En het kind weet dat er een vader is, weet alleen niet wie het is. Een kind zonder vader is vaak een kind met weinig liefde.
Westerse geleerden voorspellen dat het westen binnen twintig jaar veel leed en armoede zal kennen. De oorzaak hiervoor is dat mensen geen belang meer zien in de familie. Vaak kiezen mensen ervoor om niet te trouwen en soms geen kinderen te nemen. Resultaat: vergrijzing.

De Islam leert ons wel te trouwen en kinderen te nemen. De Islam houdt rekening met de natuurlijke banden en natuurlijke behoeften van de mens.
De meest natuurlijke eenheid is de familie.Er zijn veel Islamitische wetten, die het gezin en het web van familierelaties intact moeten houden.