Haar man wil geen sex meer met haar

Vraag

Asalaam aleikum wa rahmatullah wa barakatuh
Hoe gaat het als de vrouw haar man heel vaak heeft afgewezen,wanneer hij toenadering zocht. Maar later heeft ze veel spijt van gekregen.
En nu is de behoefte van de man weg. Hij is niet boos, want hij heeft haar al vergeven, maar het hoeft voor hem niet meer. Maar sex binnen het huwelijk is toch belangrijk? En mag hij zo lang (5mnd) haar nog steeds niet willen? Toch houdt hij wel van haar en ze zijn ook gelukkig, op dat ene na dan. Hij wil niet een andere vrouw ofzo. En wordt de vrouw zo lang als dit voort duurt gestraft door Allah?

Antwoord

Voor een gelukkig huwelijk hangt alles af van de vrije wil, de bedoeling en de houding van de individuele man en vrouw. In de islamitische huwelijkspreek, wordt niet het huwelijk zelf genoemd, maar de taqwa of het godsbewustzijn, waaruit alle rechten en plichten voortkomen, wordt herhaaldelijk benadrukt. Zowel de man als vrouw hebben zowel rechten als plichten maar de beste van hen zijn, die hun plichten vervullen en niet op hun rechten staan.

Het is dus een verplichting van de man en de vrouw om gehoor te geven aan de seksuele behoeften van de partner. Dit hoort tot de huwelijkse rechten. Dit beschermt de vrouw en de man tegen het begaan van onzedelijkheden. Als zij hem daarin tekort doet dan heeft hij het recht om dit alsnog van haar te vragen, onder de voorwaarde dat geen van hen hierdoor schade oploopt. Het kan zijn dat één van hen bijvoorbeeld ziek is en de ander iets vraagt wat het lichaam op dat moment niet kan opbrengen. Beide partijen dienen voor dit soort situaties begrip te hebben. Het is dan ook verstandig om dit met de huisarts te bespreken. Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp en daar dient rekening mee gehouden te worden.

Als de man gemeenschap met zijn vrouw wil hebben, dan heeft de Profeet (vzmh) de raad gegeven om de vrouw het hof te maken en haar op een vriendelijke manier te benaderen, en niet op een ruwe manier zoals beesten dat doen. En als de man bevredigd is, dan is het zijn taak om zijn vrouw ook te bevredigen.
Daarnaast willen wij de vrouw en de man erop wijzen dat ze zich mooi voor elkaar moeten maken om elkaars gevoelens aan te wakkeren. Als een relatie niet gebaseerd is op liefde en wederzijds begrip, dan kan dit huwelijk stuk lopen. Beide partners zijn dan ook verantwoordelijk om er alles aan te doen voor liefdevolle relatie.

Het is ook verstandig dat de partners eerlijk en open gaan praten. Als zij dit echter weigert, dan is het verstandig dat er een derde partij bij betrokken wordt om tot een oplossing te komen.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat het beste wat een man kan hebben in dit wereldse leven, een vrome gelovige vrouw is: “De hele wereld is een bezit en datgene wat het beste bezit van de wereld is, is een vrome vrouw.” (Moeslim)

Allah zegt daarover:
“Voor hen, die onthouding zweren jegens hun vrouwen is de wachtperiode vier maanden; als zij echter ervan terugkomen, voorzeker, dan is Allah Vergevensgezind, Genadevol. En indien zij besluiten tot echtscheiding, voorzeker Allah is Alhorend, Alwetend. (Koran 2:227-8 )

Een periode van vier maanden is de man gegeven om tot rust te komen en om uit eigen wil de relatie voort te zetten. Maar, vier maanden wordt normaal gesproken gezien als de maximumperiode dat een vrouw het zonder haar man kan uithouden. Commentatoren op de Koran vertellen de volgende gebeurtenis om hun mening te ondersteunen:

“Op een nacht tijdens zijn kalifaat, toen Omar een ronde door Medina maakte, hoorde hij een vrouw:
De nacht is lang, en de duisternis omringt mij.
Ik ben slapeloos, want ik heb geen vriend om mee te spelen.
Ik zweer bij Allah, dat als er geen angst voor Hem was,
Deze hut zou schudden op haar voegen.

{mosgoogle left}Na onderzoek kwam Omar er achter dat de echtgenoot van deze vrouw al lang weg was op een militaire expeditie. Hij vroeg zijn dochter Hafsah, de weduwe van de Profeet (vzmh): “ Hoe lang kan een vrouw van haar man gescheiden worden?” Zij antwoordde: “Vier maanden.” Daarop besloot de Kalief van de Gelovigen om geen getrouwde man langer dan vier maanden van zijn vrouw weg te sturen”.

Bron: Islamcity.nl