Engeland in de 15e en 16e eeuw: de vrouw is eigenlijk een duivel

Erkende islamitische geleerden hebben bibliotheken vol geschreven over het voorgaande koranvers in relatie tot vrouwenmishandeling. Dit gegeven laat zien dat al sinds de eerste eeuwen van de Islam men bezig was met de positie van de vrouw in de maatschappij in het algemeen en in een gezin in het bijzonder. Het is dan ook opmerkelijk dat Nederland pas in 1919 vrouwen kiesrecht gaf. Terwijl de islamitische wereld bezig was met de ontwikkeling van de maatschappelijke en juridische positie van de vrouw, discussieerde Europa over de vraag of een vrouw wel een mens genoemd mag worden.

Men kan hiervoor verwijzen naar de pamflettenoorlog die Engeland gedurende de 15e en 16e eeuw in zijn greep hield. Talloze pamfletten werden geschreven waarin onder andere werd uiteengezet dat de vrouw eigenlijk de duivel was, aangezien Eva de zondeval heeft veroorzaakt. (onder andere Joseph Swetnam, 1540)

Het feit dat de ontwikkeling van de positie van de vrouw in de islamitische wereld is gestagneerd, is voor een groot deel te wijten aan misopvattingen en onvoldoende kennis omtrent de bewegingsvrijheid van de vrouw vanuit islamitisch perspectief.