Echtgenote zien binnen de Islam

Vraag

Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatoeh,
Wanneer het toegestaan is voor de man om de mogelijke aanstaande
echtgenote te zien?

Barak Allahou feek, Allahi djazak bi ghair.
Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatouh.

Antwoord

Dat is op het moment dat de niyah (intentie) er is om te trouwen. Als de man de bedoeling heeft om met een bepaalde vrouw te trouwen, voorafgaand aan het formele aanzoek, is het voor hem toegestaan om naar haar te kijken en eventueel van haar te zien wat normaal gesproken mogelijk is. Dit helpt hem om de juiste beslissing te maken en er zeker van te zijn dat hij haar echt aardig vindt en wenst dat zij zijn vrouw wordt. Dit is ook volgens de Soennah van de Profeet:

Al-Moeghirah Bin Shoe’bah en Anas Bin Malik berichtten dat al-Moeghirah met een vrouw wilde trouwen en dus zei de Boodschapper van Allah tegen hem:

“Ga en kijk naar haar: er is dan meer kans op harmonie tussen jullie tweeën.”
Overgeleverd door Moeslim en an-Nasa’i en anderen.

En ook: “Wanneer het in iemands hart komt om een vrouw een aanzoek te doen, dan is het voor hem toegestaan om naar haar te kijken.”
Overgeleverd door Ibn Madjah, Ahmad en anderen. Door al-Abani geklasseerd als betrouwbaar.

En ook: “Wanneer één van jullie een aanzoek aan een vrouw gedaan heeft en hij de mogelijkheid heeft om zoveel van haar te zien wat hem zou overtuigen om met haar te trouwen, dan moet hij dit doen.”
Overgeleverd door Aboe Dawoed, Ahmad en anderen. Door al-Abani geklasseerd als hasan.

Wanneer een man naar een vrouw kijkt, dan moet dat zijn omdat hij met haar wil trouwen en alleen als zij beschikbaar is om met hem te trouwen. Om anderen redenen kijken is een zonde doe vermeden moet worden. De Boodschapper van Allah heeft gezegd:

“Wanneer een van jullie een aanzoek aan een vrouw gedaan heeft, is het alleen voor hem toegestaan naar haar te kijken omdat hij met haar wilt trouwen- zelfs als zij het niet weet (dat hij naar haar kijkt).”
Overgeleverd door Ahmad en at-Tabarani. Door al-Abani geklasseerd als betrouwbaar.

{mosgoogle left} Ook voor de vrouw is het toegestaan om naar haar aanstaande man te kijken. Daarnaast moet er bij zulke ontmoetingen altijd een derde persoon zijn, bijvoorbeeld de vader/broer van de vrouw.

Oem Tasnime