Definitie van nikaah

Taalkundig betekent het “het huwelijkscontract”, en het betekent ook “geslachtsgemeenschap hebben met de vrouw”. Abu ‘Alee al-Qaalee zei: “De Arabieren verschilden met gebruik van het woord (contract) en (geslachtsgemeenschap). Dus, wanneer ze zeggen: Die en die heeft nikaah gedaan met een meisje of de dochter van die en die, wat ze dan bedoelen is het huwelijkscontract. En wanneer ze zeggen: Hij heeft nikaah met deze vrouw gedaan of met zijn vrouw, dan bedoelen ze geslachtsgemeenschap.”

Technisch – een contract van overeenkomst tussen een man en vrouw, waarmee beiden genoegen en plezier zoeken met de ander, en een vrome familie willen stichten die leidt tot een sterke gemeenschap.

Er moet vermeld worden dat de intentie achter nikah niet alleen het zoeken van genoegen en plezier met iemands partner, maar het bevat ook de intentie om een vrome familie te stichten die leidt tot een sterke gemeenschap. Maar het kan zijn dat een van de twee intenties belangrijker is dan de ander, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van iemand.

Door Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen
Vertaald naar het Engels door Basheer Adam Aliyu and Abu ‘Abdullaah Mohammed Akhtar Chaudhry
Vertaald naar het Nederlands door: Amal