De wijsheid van nikaah

Nikah is opzichzelf een wet, en meer voor degene wie verlangens heeft en kan trouwen. Het is ook van de Sunnah van de Boodschappers, aangezien Allah (Subhaanahu wa Ta’aala) zegt:

“En Wij zonden inderdaad boodschappers vóór u en Wij gaven hun vrouwen en kinderen. En het is een boodschapper niet mogelijk een teken te brengen dan door het gebod van Allah. Voor elke periode is er een (Goddelijk) besluit.” (Soorah ar-Ra’d, Aayah 38 )

En de Profeet (sal-Allaahu ‘alayhe wa sallam) huwde ook, en hij zei:

“Inderdaad, ik huw vrouwen. Dus, wie er tegen mijn Sunnah in gaat, hij behoort niet tot mij.”

Hierdoor hebben de geleerden gezegd: “huwelijk voor iemand die verlangens heeft is beter dan vrijwillige daden van aanbidding, aangezien het veel goeds brengt”, (wat later verder uitgelegd zal worden, inshallah.)

Maar in sommige gevallen, kan nikaah een verplichting zijn, zoals in het geval van een man die sterke verlangens heeft en voor zichzelf vreest dat hij valt in datgene wat verboden is als hij niet huwt. In dit geval is het daarom verplicht voor hem om te trouwen om zichzelf te behoeden om in hetgeen te vervallen wat verboden is.

De profeet(sal-Allaahu ‘alayhe wa sallam) zei:

«O jonge mannen! Wie onder jullie het kan veroorloven om te huwen, laat hem huwen, want het is meer effectief in de blikken neerslaan en het beschermen van iemands kuisheid. Wie dat niet kan doen, laat het hem vasten, aangezien het een bescherming voor hem zal zijn.»

Door Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen
Vertaald naar het Engels door Basheer Adam Aliyu and Abu ‘Abdullaah Mohammed Akhtar Chaudhry
Vertaald naar het Nederlands door: Amal