De beste onder jullie is degene die de vrouwen goed behandelt

Laten we beginnen met geweld jegens vrouwen. Het antwoord op de vraag of de Sharia dit toestaat is heel simpel: nee, het slaan van vrouwen is niet toegestaan, laat staan dat de Islam dit verheerlijkt of enigszins stimuleert. Men kan hiervoor het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) nemen. De handelingen van de profeet vzmh, inclusief datgene wat hij heeft nagelaten, vormen het belangrijkste voorbeeld voor de moslim.

De Profeet (vzmh) heeft immers nog nooit in zijn leven een vrouw geslagen en men zal nooit een bron kunnen vinden die het tegendeel ook maar suggereert. Dit gegeven zou voldoende moeten zijn om de discussie rondom geweld jegens vrouwen meteen te verzegelen. Ook als men de Koran raadpleegt, kan men verscheidene verzen vinden die goed gedrag jegens vrouwen stimuleert en beveelt.

“En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke en zij onderhouden de salaat en geven de zakaat en zij gehoorzamen Allah en Zijn boodschappers. ” (Koran 9:71)

Allah spoort zowel vrouwen als mannen aan om goed voor elkaar te zijn en het goede ook te doen. Daarnaast worden mannen door het woord van Allah in de Koran opgeroepen vrouwen nergens toe te dwingen en juist te handelen. Allah benadrukt het belang een vrouw goed te leren kennen.

{mosgoogle left}
” En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.”
(Koran 4:19)

De volgende aya benadrukt de goede eigenschappen die een vrouw kan bevatten.

” En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Koran 30:21)

Deze aya gaat niet alleen over de relatie tussen een man en een vrouw, maar spoort ook tot nadenken en overpeinzing over de aard van de relatie zelf.

Er zijn verscheidene overleveringen waarin vermeldt wordt dat de Profeet oproept vrouwen niet te slaan of te kwetsen. Een zeer bekende hadith die helaas vaak wordt vergeten verhaalt dat de profeet Mohammed vzmh heeft gezegd: “De beste onder jullie is degene die de vrouwen goed behandelt.” (Tirmidi)

Mu’awiya overlevert het volgende: “Ik ging naar de Profeet (vzmh) en vroeg hem wat hij ons beveelt omtrent onze vrouwen. Hij antwoordde; Geef hen hetzelfde voedsel als dat jullie voor jullie zelf hebben, en kleed hen met (hetzelfde soort) kleding waarmee jullie jullie zelf kleden, sla hen niet en scheld hen niet uit.” (Abu Dawood)

De bovenstaande overlevering is zeer duidelijk. Wanneer de Profeet (vzmh) de mensen iets gebiedt, hoort het gebod te worden nageleefd. Wanneer de Profeet  (vzmh) iets verbiedt, hoort de mens zich verre te houden van hetgeen Hij beveelt niet te doen. In feite zou met deze overlevering de discussie gesloten moeten zijn.

Echter, er is één aya die veel stof doet opwaaien en voor sommigen een bewijs kan zijn dat de islam vrouwenmishandeling niet alleen goedkeurt, maar ook stimuleert, wat dus absoluut niet zo is!

“De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen, omdat Allah de één boven de andere bevoorrecht heeft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen). {mosgoogle left}
En de oprechte vrouwen zijn de hoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah (ook) waakt. En wat betreft hen (de echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen; vermaant hen. (als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat niet helpt) slaat hen (licht). Indien zij jullie dan gehoorzamen, zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen). Voorwaar, Allah is Verheven, Groots.”
(Koran 4: 34)