Broeder heeft een vrouw en wil met mij trouwen

Vraag:

Beste broeder of zuster ik zit namelijk met een vraag.
Er is een broeder die met mij wilt trouwen maar het probleem is
Dat deze broeder al een vrouw heeft en in een Arabisch land woont. Mijn ouders keuren dit helemaal niet goed. En ik weet nou niet wat ik moet doen.
Kunnen jullie met de wil van Allah swt. met bewijzen uit de koran en soenna komen Zodat ik weet wat ik inshallah het beste kan doen inshallah Dzjzakallahoeghayran
jullie oeghtie fie dien

Antwoord:

Bedankt voor het tonen van je vertrouwen in www.islamcity.nl
Binnen de Islam hebben de ouders de verplichting, om een passende levenspartner te vinden voor hun kinderen. We zouden kunnen zeggen dat dit de laatste ‘belangrijke daad’ is als ouder voor zijn kinderen.

Deze verplichting uit zich soms dat de ouders al heel vroeg op zoek gaan naar een passende huwelijkskandidaat. Hier is op zich niets mis mee. Waar wel problemen ontstaan is dat de kinderen soms gedwongen worden om te trouwen met iemand met wie ze absoluut niet willen. De Islam verbiedt dit.

Tegenover de verplichting van de ouders staat ook het recht van de kinderen om ja of nee te zeggen op een huwelijkskandidaat. De kinderen hebben ook het recht om zelf met een huwelijkskandidaat te komen.

Binnen de fiqh kent men het principe van kafa’a, de zogenaamde ‘passendheid’ of ‘geschiktheid’. Dat wil zeggen dat degene die men op het oog heeft om mee te trouwen ‘past’ bij hem of haar. Dit recht op kafa’ah ligt bij de vrouw die wil gaan trouwen en bij haar ouders (voogd). Beiden kunnen hier aanspraak op maken.

Het is ongewenst om tegen de wensen van de ouders in te gaan (let wel: niet ‘haram’, maar ‘ongewenst’). Als jouw ouders geldige redenen hebben, dan zou ik daar zeker bij stilstaan. Ze zijn ouder dan jij, meer ervaren en wellicht dus ook juist om je ervan te weerhouden niet te trouwen met deze persoon.

Ons advies: Het beste in zulke gevallen is om een derde persoon in te schakelen, bijvoorbeeld een gerespecteerd lid van de gemeenschap uit jouw nabije omgeving liefst een imam die wordt vertrouwd door jouw familie. Leg de situatie uit aan hem en laat hem praten met jouw ouders.

Man met meerdere echtgenoten.

“En indien jullie vrezen de (vrouwelijke) wezen niet rechtvaardig (in hun recht op een bruidsschat) te behandelen, trouwt dan met de vrouwen (niet de vrouwelijke wezen) die jullie aanstaan, twee, drie of vier. En als jullie vrezen hen niet rechtvaardig (te kunnen) verzorgen, dan één..”
(Koran 4:3)

Deze vers leert ons dat een man één, twee, drie of vier vrouwen mag trouwen tegelijkertijd.

Hier aan zijn wel voorwaarden verbonden:

En als jullie vrezen hen niet rechtvaardig (te kunnen) verzorgen, dan één…”
(Koran 4:3)

Deze vers leert ons dat indien een man de vrouwen niet rechtvaardig zal behandelen of daar bang voor is, dan is het voor hem verboden om met meerdere vrouwen te trouwen (bijv: materiele zaken).

“En jullie zullen nooit in staat zijn rechtvaardig te zijn voor de vrouwen, hoezeer jullie ook willen…”
(Koran 4: 129)

Deze vers gaat over rechtvaardigheid in de liefde, een man zal altijd meer liefde voelen voor één van zijn vrouwen.

Hierover hoeft hij geen verantwoording afteleggen omdat een mens daar geen controle over heeft.

“En laat degenen die geen (mogelijkheid) vinden tot het huwelijk kuis blijven, tot Allah hen uit Zijn gunst voorziet.”
(Koran 24:33)

In deze vers beveelt Allah degenen die in staat zijn te trouwen maar niet de financiële middelen hebben om kuis te blijven.

Graag willen wij u op het volgende wijzen:

Uit jouw verhaal begrijpen wij dat de man met wie je wilt trouwen een vrouw heeft in het buitenland. Wij kunnen niet uit jouw verhaal lezen dat het de bedoeling is dat je mee gaat naar het buitenland. Zo niet dan is het volgende van toepassing:

Eén van de aspecten waar de Islam rekening mee houdt, is het recht van de vrouw.

Een voorbeeld: de Islam verbiedt dat een man zo kwaad op zijn vrouw wordt, dat hij, langer dan zij eigenlijk kan uithouden weigert seksueel contact met haar te hebben. Wanneer deze weigering tot seksueel contact samen met een eed gaat, krijgt hij een periode van vier maanden om tot rust te komen. Het is mogelijk dat Allah hem vergeeft en hem een mogelijkheid aangeeft om berouw te tonen; hij moet echter wel boete doen voor het verbreken van zijn eed. Als aan de andere kant, deze periode langer duurt dan vier maanden en hij niet naar zijn vrouw is teruggekeerd, dan is zijn vrouw als straf voor het negeren van haar rechten, van hem gescheiden.

Sommige juristen zijn van mening dat er automatisch een scheiding plaatsvindt, als de periode langer dan vier maanden duurt en volgens hen is er dan geen uitspraak van de rechterbank nodig. Anderen echter, eisen dat aan het eind van de periode de zaak voor de rechter moet komen, die uitspraak doet voor verzoening of scheiding.

Allah zegt daarover:
“Voor hen, die onthouding zweren jegens hun vrouwen is de wachtperiode vier maanden; als zij echter ervan terugkomen, voorzeker, dan is Allah Vergevensgezind, Genadevol. En indien zij besluiten tot echtscheiding, voorzeker Allah is Alhorend, Alwetend.”
(koran 2:227-8 )

Een periode van vier maanden is de man gegeven om tot rust te komen en om uit eigen wil de relatie voort te zetten. Maar, vier maanden wordt normaal gesproken gezien als de maximumperiode dat een vrouw het zonder haar man kan uithouden.

Commentatoren op de Koran vertellen de volgende gebeurtenis om hun mening te ondersteunen:

“Op een nacht tijdens zijn kalifaat, toen Omar een ronde door Medina maakte, hoorde hij een vrouw:
De nacht is lang, en de duisternis omringt mij.
Ik ben slapeloos, want ik heb geen vriend om mee te spelen.
Ik zweer bij Allah, dat als er geen angst voor Hem was,
Deze hut zou schudden op haar voegen. “

Na onderzoek kwam Omar er achter dat de echtgenoot van deze vrouw al lang weg was op een militaire expeditie.

Hij vroeg zijn dochter Hafsah, de weduwe van de Profeet (vzmh):
“ Hoe lang kan een vrouw van haar man gescheiden worden?”
Zij antwoordde: “Vier maanden.”
Daarop besloot de Kalief van de Gelovigen om geen getrouwde man langer dan vier maanden van zijn vrouw weg te sturen”.


Hier uit kunnen we concluderen dat trouwen betekent samenleven. Het is dan ook niet correct dat sommige moslim mannen vrouwen hebben in verschillende landen en deze één keer per jaar bezoeken.

Vragen om over na te denken. Houdt de man waar je het over hebt zich aan alle islamitische regels? Zo ja, hoe heb jij hem leren kennen?
Weet zijn vrouw dat hij met jou wil trouwen? Heeft hij overleg met zijn vrouw Gehad?(rechtvaardigheid) Zo niet, dan kan jou hetzelfde overkomen.

Onthoudt en vergeet het nooit: iets wat voor jou is voorbeschikt, kan de hele wereld bij elkaar niet van je afnemen. Maar aan de andere kant als iets niet voor jou voorbehouden is, dan kan de hele wereld bij elkaar het jou nog niet schenken!

Vertrouw op de Almachtige en vertouw op Zijn Oordeel en Wijsheid.
Moge de Almachtige je zegenen in je Dien en de beste keuzes voor je openstellen.

‘Behalve diegene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.’
( Koran 25:70 )

Team www.IslamCity.nl