Als de man zegt: draag geen hoofddoek, wat moet je dan als vrouw doen?

Salaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoe

Wij adviseren deze man Allah, de Verhevene te vrezen en Hem te prijzen Die hem een vrouw als deze heeft geschonken. Een vrouw die zich graag aan de regels van Allah wil houden en deze betreffende de kledingvoorschriften wil nakomen om haarzelf te beschermen tegen allerlei beproevingen. En als Allah, de Verhevene, Zijn gelovige dienaren heeft opgedragen om henzelf en hun familie te behoeden voor de Hel zoals in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor het Vuur, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hen beveelt, en die uitvoeren wat hen is bevolen.”
(Soera at-Tahriem: 6)

En als verder de Profeet (vrede zij met hem) de man heeft belast met de verantwoordelijkheid over zijn familie, zeggende: “De man is de hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen.”
(al-Boechari en Moeslim)

Is het dan nog gepast voor deze man om zijn vrouw te dwingen zich te ontdoen van haar Islamitische kleding en haar opdraagt verboden kleding te dragen om zo in bandeloosheid te vervallen?

Deze man dient Allah te vrezen en Hem te prijzen voor het feit dat hij gezegend is met een vrome vrouw. Wat betreft zijn vrouw, het is haar niet toegestaan haar man te gehoorzamen als dit ongehoorzaamheid betekent jegens Allah.
(Door: Sheich Mohammed ibnoe Saalih Al-cOethaymeen)

Kortom de vrouw hoeft haar man niet te gehoorzamen wanneer dit betekent dat zij Allah ongehoorzaam is! Er zijn vele hadith die hier over spreken. Waar het op neer komt is dat Allah in ons leven op de eerste plaats komt, wij leven dit leven om Zijn liefde te ontvangen. Deze liefde is voor ons moslims belangrijker dan de liefde van wie of wat dan ook! Wij streven naar het paradijs en om dit te kunnen bereiken, dient men zich aan regels te houden die Allah in de Koran en via de Soenna van onze Profeet heeft opgesteld. Daarbij hoort ook het dragen van de hoofddoek. De man die zijn vrouw dit dus verbied, hoeft niet gehoorzaamt te worden want Allah heeft het ons immers bevolen en Allah Zijn woord geldt boven alles!

Praat met deze man en vertel hem waarom jij een hoofddoek wilt dragen. Laat hem zien dat het slechts de regels van Allah zijn die jij opvolgt en dat het dus niet schadelijk kan zijn. Niet voor hem, niet voor zijn gezin en niet voor jou.

{mosgoogle left}Moge Allah deze man leiden en hem vergeven voor zijn fout, ameen!

Wa aleikoem assalaam

Oem Tasnime

Bron: al-yaqeen