Advies van vrouwen

Vraag

Salaam broeders en zusters van Islam City,

Ik ben al bijna 20 jaar getrouwd God zij dank. Ik was vroeger heel onzeker en goedgelovig en gaf nooit echt te kennen wat mijn wensen waren bij mijn man. Dit is inmiddels veranderd. Helaas komt dit bij mijn man niet zo goed over. Hij luistert wel naar wat ik wil maar doet toch dat wat hij denkt dat goed is en dat is niet altijd de juiste beslissing. Onlangs heeft hij te kennen gegeven bij familie dat wanneer je ergens grond wilt kopen dat je dit nooit in overleg moet doen met je vrouw omdat hiervan alleen maar uitstel of afstel komt.

Nu is mijn vraag, is dit inderdaad zijn recht om hier zo over te denken en te handelen? En dan volgt mijn vraag als het niet zo mocht zijn, met wat kan ik mijn man overtuigen volgens de Islam dat hij daar anders over moet denken?

Insha Allah mag een antwoord van jullie ontvangen.
Alvast bedankt voor jullie tijd en aandacht bij het lezen van deze vraagstelling.

Moge Allah jullie zegenen.

Antwoord

Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoeh zuster,

Allereerst bedankt voor je vertrouwen in ons. Ik zal mijn uiterste best doen om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden insha Allah en insha Allah zal mijn antwoord jou voldoen.

Om deze vraag te beantwoorden, heb ik vooral gekeken naar de Soennah van onze Profeet (صلى الله عليه وسلم), want dat is waar wij ons, naast de Koran, aan vast moeten houden. De Profeet (صلى الله عليه وسلم) overlegde over allerlei zaken met zijn metgezellen, ook dus met zijn vrouwen. En dit kwam door het bevel van Allah , subhana wa ta’ala. Allah heeft namelijk zelfs aan de grootste en meest rechtvaardige mens, Profeet Mohammed (صلى الله عليه وسلم), het volgende bevolen:

“Vergeef hen daarom en vraag vergiffenis en raadpleeg hen in belangrijke zaken en wanneer gij vastbesloten zijt, leg dan uw vertrouwen in Allah. Voorzeker, Allah heeft degenen lief die vertrouwen in Hem hebben.” (Koran, Al-Imraan, 195)

Dit houdt in: Overleg met je volgelingen bij je zaken! Houd je met overgave aan Allah en de uitkomst van je overleg. Allah (تعالى) houdt van mensen die zich houden aan overleg.

Na dit bevel van Allah, subhana wa ta’ala, was het voeren van overleg met zijn volgelingen het uitgangspunt van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) en hij beval zijn volgelingen hetzelfde te doen.

“Iemand die overlegt, die verliest niet!”

Ja, iemand die overlegt verliest zeker niets. Want ook al verliest hij nu, in het Hiernamaals zal hij niet verliezen. Want hij heeft dingen in overleg gedaan wat hij moest doen en hij is zijn verplichting nagekomen door de Soennah na te leven.

Overleg kan in zowel kleine als in een grote groep plaatsvinden. Het overleg in kleine kring, begint in het gezin. Het hoofd van het gezin, of een individu uit het gezin, dat deze taak op zich neemt, legt de kwestie voor aan zijn gezin. Nadat hij hun mening heeft aangehoord, zal hij in overeenstemming met hun oordeel moeten handelen. Of hij past de mening van de meerderheid toe.

Er zitten wel enkele vereiste aan het voeren van overleg. Zo mag diegene die om raad gevraagd wordt geen vooroordelen kennen, moet diegene bekwaam zijn en het onderwerp begrijpen. Daarnaast moet diegene de waarheid spreken, ook al is het in zijn of haar eigen nadeel. Hij moet spreken volgens zijn verstand en zijn geweten. Ook mag diegene die om advies gevraagd wordt onder geen enkele druk of dwang staan. Men moet kunnen zeggen wat men weet en gelooft.

Iemand die oprecht overleg voert, zal niet trots zijn op zijn goede inzichten, of wanhopig worden door vergissingen. Misschien behoudt hij hierin een evenwicht door deelgenoot te zijn van beide, want hij kent zijn plichten.

Verder is het zo dat de man financieel verantwoordelijk is voor zijn gezin. Dit is een belangrijke taak van de man en deze dient hij niet te verwaarlozen. Wanneer de man op het punt staat een belangrijk besluit te nemen wat ook gevolgen kan hebben voor zijn gezin dient hij dit in overleg te doen met zijn gezin. Stel dat hij dingen over het hoofd ziet of zich niet goed genoeg laat informeren en de beslissing in zijn eentje maakt en vervolgens failliet raakt, waar is die belangrijke taak van de man dan? Dan kan hij zijn gezin niet meer onderhouden en verwaarloosd hij dus een heel belangrijke taak.

Onthoud altijd de uitspraak van onze Profeet (صلى الله عليه وسلم): “Iemand die overlegt, die verliest niet!” En dit is zeker waar! En Allah is alwetend over alle zaken.
Moge Allah (تعالى) jou moeilijkheden gemakkelijk maken, ameen!

Wa aleikoem assalaam

Oem Tasnime

Onderstaqand artikel (een stuk ervan) is eerder verschenen in AL NISA, Islamitisch maandblad voor vrouwen, januari 2003. Door: Abdulwahid van Bommel

Advies van vrouwen

“Een volgend argument is het feit dat de profeet Mohammed veel waarde hechtte aan het advies van vrouwen. In de uiterst precaire periode van tegenslagen en fysieke beproevingen, de dertien jaar durende Mekkaanse periode, is zijn vrouw Khadiedja al-Koebra (Khadiedja de Grote) steeds één van de belangrijkste raadgevers van de Profeet Mohammed (صلى الله عليه وسلم) geweest. Nadat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zijn eerste openbaring had ontvangen, heeft zij hem geadviseerd naar Waraqa bin Nawfal te gaan, omdat die kennis van de vroegere openbaringen had.

Op cruciale momenten in zijn leven hebben ook zijn andere vrouwen hem belangrijke adviezen gegeven. Hij liet hen duidelijk deel uitmaken van zijn leven. Zowel in zijn strijd als tijdens zijn momenten van vrede, waren zij aan zijn zijde.
Toen hij met zijn metgezellen naar Mekka was gereisd om daar de ‘Oemrah’ (kleine bedevaart) te verrichten, werd hij door de Mekkanen tegengehouden. Hij sloot toen het vredesverdrag van Hoedaibiya met hen en besloot daarna te handelen alsof de bedevaart was verricht. Hij gaf daarom tot driemaal toe opdracht te offeren en het hoofd kaal te scheren. Omdat de meeste van zijn volgelingen het vredesverdrag als een nederlaag beschouwden, gaven ze geen gehoor aan zijn opdracht. Hij was niet kwaad, maar bedroefd en ging naar zijn tent. Daar sprak hij met zijn vrouw Oemm Salama. Zij adviseerde hem zijn eigen hoofd te laten scheren en zijn offer te brengen. De Profeet (صلى الله عليه وسلم) stond op, liet zich kaalscheren en offerde zijn kameel. {mosgoogle left}Toen zijn metgezellen zagen wat de profeet deed, gaven zij het aan iedereen door. Vervolgens lieten allen zich kaalscheren en brachten zij hun offers.
Deze twee momenten, met Khadiedja en Oemm Salama, laten zien dat hij vrouwen tot zijn volwaardige metgezellen rekende en hun adviezen serieus nam en opvolgde.”

En Allah weet het beste.