Werk in de supermarkt en verkoop alcohol

Asalaamwa3laykom wa ra7matoeh Allahi wa barakaatoeh…

Mijn vraag aan u is of het halal is om in een supermarkt als caissière te werken. Ik kom namelijk met alcoholische dranken en haram voedsel in aanraking. Ik werk er al een tijdje en de vraag blijft in mij mijn hoofd doorspoken. En ontslag nemen kan ik nogal moeilijk. Ik word nergens aangenomen. Het is al verbazingwekkend dat ik bij de supermarkt ben aangenomen.

Wasalaamwa3laykom warahmatoeh Allahi wabarakatoeh.

Antwoord

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest barmhartige

Het is voor een moslim en/of moslima niet toegestaan “haram” producten te verkopen. Het maakt niet uit of de klant moslim of niet-moslim is en het maakt ook niet uit in welke omstandigheden jij zelf verkeerd. Want je neemt deel aan het verspreiden van zondes en het ongehoorzaam zijn aan ALLAH. En dat gaat tegen de Shari’a in.

Het verkopen van wijn en anderen producten die tot verboden zijn verklaard, behoort tot de grote zondes die verricht kunnen worden.

Allah de Verhevene zegt in de Koran om mensen aan te moedigen tot het goede: “Ondersteunt elkaar bij het goede (Al Birr) en Tawqa. En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding” (Koran, vertaling van Soerat Al Ma’iedah, ayah 2)

En er is geen twijfel mogelijk dat het verkopen van wijn, drugs, sigaretten en bedwelmende producten behoort tot de categorie “En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding”.

En Allah de Verhevene zegt ook: “O, jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn onreinheden die tot het werk van de Satan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen! * Voorwaar, de satan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en de salat: houdt ermee op!” (Al Ma’iedah, vers 90-91)

Ibn ‘Abbas (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: “Ik heb de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en genade zij met hem) horen zeggen; ‘Djbriel is naar mij gekomen en zei tegen mij: “O Mohammed! Allah de verhevene heeft wijn vervloekt, en degene die het maakt, degene die vraagt om het te maken, degene die het opdrinkt, degene die het transporteert, degene voor wie het getransporteerd wordt, degene die het verkoopt, degene die het schenkt, en degene voor wie het geschonken wordt.” (Ahmed onder nummer: 2747 ).

Wat betreft het Islamitische oordeel over de persoon die wijn verkoopt: hij is een fasiq ofwel en grote zondaar. Maar wanneer hij ervan overtuigd is, dat het toegestaan is om wijn en andere alcoholische dranken te verkopen, te drinken…etc, dan valt hij buiten de oever van de Islam. Omdat deze persoon Allah de Verhevene en Zijn Profeet ziet als leugenaars.

En Allah weet het het beste. {mosgoogle left}

Bron: Mokhtaaraat mien kietaab Madjmo’at fatawa wa maqaalaat moetanawie’ah van de geleerde Sheikh Abdelaziz ben Baaz Rahiemahoe Allah. blz 445-446

Door: Aboe Soufyan
Tekst: Hannan