Mijn man wil een huis kopen, maar ik niet….

Salamoe wa3alaikom,

Ik kijk heel vaak op deze site en vind er zo veel antwoorden.

Ik zit in een zeer moeilijke situatie. Het zit zo dat mijn man wil dat we een huis kopen met krediet. Maar ik wil dit echter niet omdat dit haraam is. Hij verdedigt dit argument door te zeggen dat je in de islam wordt beoordeeld volgens je intenties. Zijn zogezegde intentie is dit huis te kopen voor goede redenen ( er wordt voor ons huidige flat regelmatig geürineerd) en niet om winst te maken door het terug te verkopen. Hij wil gewoon een betere woonst door onze huidige situatie. Zonder mijn toestemming zal hij het toch doen en als ik niet akkoord ben moet ik maar scheiden.

Ik hoop echt dat ik een antwoord krijg van jullie, want jullie zijn mijn laatste hoop.
Ik dank u hartelijk!

Antwoord

Salamoe wa3alaikom,

Dank voor je verhaal. Moge Allah je geduld en meer kennis schenken.

Zoals je zelf ook aangeeft is het betalen van rente i.v.m. de koop van een huis haraam. Het argument dat je man aangeeft ( dat je beoordeelt wordt volgens hoe je denkt), klopt niet helemaal. Je wordt beoordeeld naar je intentie en je daden!!

Het bewijs hiervoor is: waarom bidden we 5x per dag als alleen de intentie voldoende zou zijn? Allah, Verheven is Hij, kijkt zeker naar onze daden. Maar kijkt ook in onze harten! In de Koran lezen we ook dat imaan (het geloof) niet zonder goede daden kan werken. Dus je wordt zeker ook beoordeeld naar je daden. En Allah, Verheven is Hij, weet het beste.

Jouw man zegt ook dat hij alleen verantwoording zal afleggen indien hij dit toch doet, daar hij jouw man is. Inderdaad, dat zal hij zeker doen, maar jij mag hem niet gehoorzamen in zaken die haraam zijn. Dit naar aanleiding van de uitspraak van onze geliefde Profeet, vrede zij met hem: “Er is geen gehoorzaamheid aan iemand in ongehoorzaamheid aan Allah. Voorzeker gehoorzaamheid is in datgene wat correct is”
(verzameld door al Boechaarie, Moeslim en an-Nasa’ie ‘as-Sahiehah van al-Albanie, nr. 181).

Wij adviseren jou om contact op te nemen met een vertrouweling, zoals een Imam of een gerespecteerd familielid, en wellicht kan er worden bemiddeld.