Kunnen belastingen tellen als een deel van zakaat?

Is het toegelaten voor een persoon om een deel van zijn zakaat te gebruiken om zijn verplichte belastingen te betalen?

Alle lof komt Allah toe.

Het is niet toegelaten dat de belastingen die mensen moeten betalen op hun rijkdom, als een deel van zakaat wordt gezien. Het verplichte zakaat moet apart betaald worden en gespendeerd op de manieren voorgeschreven door Allah in de ayah (interpretatie): “Al-sadaqaat (hier betekent het zakaat) is alleen voor de fuqara’ (armen) en al-masaakeen (de armen) en zij tewerkgesteld om te collecteren (de fondsen); en om de harten aan te trekken die geneigd zijn (naar Islam); en om de gevangen te bevrijden; en voor diegenen in schuld; en voor Allah’s zaak (i.e. voor zij die vechten in de heilige oorlogen), en voor de reiziger (een reiziger die afgesloten is van alles)…” [al-Tawbah 9:60]. En Allah weet het best.

Bron: Islam Q&A
Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 9/285