Is het verboden om aan de Staatsloterij mee te doen?

{mosgoogle right} Allah (عز وجل) zegt: “Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn slechts onreinheden die tot het werk van de Satan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen!” (de Koran, 5:90)

De Staatsloterij valt onder kansspel (gokken) en zoals we kunnen lezen in het bovengenoemde vers is kansspel verboden. Je mag hier dus niet aan mee doen. En Allah weet het beste.