Een broeder die taxi chauffeur is, loopt tegen een aantal problemen

Hij zegt dat vaak wanneer een klant/passagier de taxi in stapt na een deel van de
reis vraagt om te stoppen zodat hij drank (alcohol) kan komen bij de slijterij. En
ook vragen klanten/passagiers van hem om hen naar nachtclubs te brengen of dat soort plekken. Is een baan zoals deze toegestaan?

Alle Lof zij Allah,

Deze vraag is beantwoord door Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen.

De Shaikh (rahimahoe Allah) reageerde als volgt:

Nee het is niet toegestaan om zijn passagier/klant bij de slijterij af te zetten en
het is ook niet toegestaan om hem naar dit soort clubs te brengen want Allah (Verheven is Hij)
zegt (interpretatie van de betekenis):

“Helpt u elkaar in Al-birr en Al Taqwa (deugd, oprechtheid en medelijden); maar help
elkaar niet in zonden en overtreding.”
[al-Maa’idah 5:2]

En Allah weet het beste

Bron: Islam Q&A
Door: Sheikh Muhammed salih al Munajjid