De Islam verbiedt steekpenningen

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: ‘De Profeet (sallalahu ‘alaihi wasalam) vervloekte de steekpenninggever en -nemer’. [uiteindelijke overlevering door Ahmad]

De uitleg van de hadith:

In deze overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, vertelt hij dat de Profeet (sallalahu ‘alaihi wasalam) Allah, Verheven is Hij, heeft verzocht Zijn genade te ontzeggen aan de steekpenninggever. Deze geeft geld aan een ander met een bijbedoeling, namelijk het bereiken van een (on)rechtmatig doel zonder dat hij daar recht op heeft en/of dat een ander hierdoor wordt benadeeld. En dus wordt hierdoor die andere persoon of personen onrecht aangedaan. De uitsluiting van Allah’s genade geldt ook voor de steekpenningnemer omdat deze het geld op een oneerlijke wijze aanneemt en anderen onrecht doet door hun geld af te nemen. De moslim wordt opgedragen zulke verdachte situaties te vermijden zodat men niet de ontevredenheid en de straf van Allah oproept.

En Allah weet het best.