Waarom moet een moslim tijdens het gebed zich richten tot de Ka’ba?

Het gebed verrichten we zoals Allah ons heeft bevolen. Maar waarom speciaal Ka’ba (Mekka)?

  1. De Ka’ba is het eerste huis dat gebouwd is voor het aanbidden van Allah. Het is gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël in opdracht van Allah.
  2. Daarom is de Ka’ba een symbool van moslims die in alle profeten geloven. Dus ze geloven niet alléén in de Profeet Mohamed  عليه السلام.
  3. Op het moment dat de moslims zich richten tot Ka’ba, dan zijn deze verenigd en gericht naar één verenigd centraal punt. Dus de Ka’ba functioneert als het symbool dat staat voor vereniging en éénheid van de Islamitische gemeenschap.
  4. Tijdens één van de vijf gebeden staan de moslims in cirkels rond de Ka’ba. In feite, het tijdstip van het gebed is in overeenstemming met de stand van de zon. Waardoor er op elk moment van de dag, 24 uur per dag, mensen zich richten tot Ka’ba. Op elk moment van de dag vormen zich ergens in de wereld cirkels van moslims, met als Ka’ba het centrum. Dit is uniek, een wonder op zich!