Waarom legt de Islam de nadruk op het gebed?

Islam legt de nadruk op het gebed omdat het gebed de mens in contact met Allah brengt. Zonder het gebed wordt het geloof zwakker en de drang om slecht te doen groter. Het gebed herinnert je aan Allah, reinigt het lichaam en de geest en verdrijft slechte daden. Zonder het gebed, vergeet je Allah. Met het gebed gedenk je Hem en Zijn bevelen. Het gebed herinnert ons aan Allah, de Dag des Oordeels, het Paradijs en de Hel.

Allah zegt in de Koran: “…, het gebed weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah is groter en Allah weet wat jullie bedrijven.” (29:45).