Umrah voor Hadj

Vraag

Is het juist voor een persoon dat hij de Umrah verricht voordat hij de verplichte Hadj verricht?

Antwoord

Ja, het is toegestaan voor een persoon dat hij de Umrah verricht voordat hij de Hadj verricht, omdat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) en zijn Metgezellen de Umrah verrichtten voordat zij de verplichte Hadj verrichtten.

Het Permanente Comite voor Onderzoek en Fataawaa

Shaych Bin Baaz (voorzitter)
Shaych Abdoer-Razzaaq 3Afiefie
Shaych Abdoellaah ibn Ghoedayyaan
Shaych Abdoellaah ibn Qoe3oed

En Allah heeft beiden verplicht gesteld: “En voleindigt de Hadj (pilgrimstocht) en Omrah, ter wille van Allah, …” Soerah Baqara, vers 196.

En Allah weet het beste.

Door Aboe Soufyan