Salat – Kun je het gebed inhalen

Vraag

Asalamoe 3laikoum wa RahmatoellAhi wa Barakatouh,

Ik heb insha Allah een vraag, bi idnillAh,
Het gaat over het Fajr gebed,

Ik zou graag duidelijkheid willen wat betreft het niet op tijd bidden van het verplichte Fajr gebed, dus stel je verslaapt je en word wakker wanneer het licht is, wat is dan de regelgeving hierbij.

Ook zou ik graag helderheid willen of je dan ook Soennah gebeden mag bidden. Een aanvullende vraag kan zijn of het Sobh gebed of Fajr gebed als fardh word gezien, dit is voor mij onduidelijk.

Barak Allahou feek, Allahi djazak bi ghair,
Asalamoe 3alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatouh

Antwoord

Wassalaam,

Er is geen enkele overlevering die aanduid dat degene die het gebed achterwege laat het gebed moet inhalen. Iemand die dat doet moet berouw tonen en zichzelf beloven om niet terug te keren in deze zonde. Inhalen van het gebed is verplicht voor degene die niet met opzet verslaapt. De Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd in een hadith die overgeleverd is door Ibn Mas’ood (رضى الله عنه):

“Degene die zich verslaapt en een gebed niet verricht, of door vergeetachtigheid een gebed nalaat, dient het te verrichten als hij het herinnert…” (Moeslim, Tiermidie en anderen).

Bewust achterwege laten van het gebed is niet goed

De Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft in een hadith laten weten dat we ondervraagd zullen worden over het gebed. Want hij die niet op tijd bidt, de wassing niet of slecht verricht, de zuilen van het gebed verkeerd uitvoert en geen concentratie kent, heeft het slechtste niveau bereikt in zijn gebed. Hij zal op de dag des oordeels ondervraagt worden naar hoe hij het gebed verricht heeft. Om deze reden alleen al zou hij zijn gebed goed en op tijd moeten verrichten. Het gebed is iets serieus en moet ook serieus worden benaderd.

Allah (تعالى) zegt in de Koran: “Maar na hen volgden andere generaties, die de salat achterwege lieten en de begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien, behalve wie berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Zij zijn het die het Paradijs zullen binnentreden en hun zal geen enkel onrecht aangedaan worden.” (Soerah Maryam vers 59,60).

Er is één vraag die je zelf regelmatig moet stellen, namelijk: “Hoe zorg ik ervoor dat mijn Rab (mijn Heer) vandaag ook tevreden met mij is?” Wanneer iemand een gebed uitstelt met de intentie dit gebed in te halen, dan moet hij weten dat zijn Rab niet tevreden met hem zal zijn. En wanneer hij bewust een gebed uitstelt, dan is het gemakkelijker geworden om een volgend gebed uit te stellen. En als hij meerdere gebeden bewust uitstelt, dan komt hij al in de buurt van het verlaten van het gebed.

In de volgende hadith worden degenen die afstand doen van het gebed verklaard tot ongelovigen:
Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: “De verplichting welk ons van hen scheidt, is het gebed. Hij die er afstand van doet is een ongelovige geworden”. (Overgeleverd door Imam Ahmad)

Wanneer een moslim het gebed verlaat, dan is de volgende stap ongeloof. En dit is niet wat hij wil.

De verplichting om op tijd te bidden

Een moslim is verplicht om het gebed op tijd te verrichten. Het beste moment om een gebed te verrichten, is het tijdstip waarop het gebed verricht moet worden. Soms, wanneer je niet op tijd kunt bidden, dien je het gebed te verrichten voordat de tijd van het volgende gebed aankomt. Wanneer dit ook niet lukt, in noodsituaties, dan dien je het gebed in te halen. Uitslapen, zoals velen tegenwoordig doen, en hierdoor het ochtendgebed pas na zonsopgang verrichten is geen noodsituatie!

Het ochtendgebed

Zodra je op staat, maak je je klaar voor het gebed. Het eerste gebed wat je verricht zijn 2 rak3aat.
Aisha (رضى الله عنها) heeft overgeleverd dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei:

“De 2 rak3aat van el-Fajr zijn beter dan de wereld, en alles erin.
” Overgeleverd door Moeslim.

Deze 2 rak3aat zijn Sunnah Muakkadah, d.w.z. dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) dit altijd heeft gedaan.

Vervolgens bid je het verplichte gebed. Dit zijn ook 2 rak3aat. De recitatie in deze 2 rak3aat is langer dan bij de eerste 2 rak3aat, en de recitatie is hardop. Moge Allah je gebed accepteren. Ameen.

En Allah weet het beste.

Lees ook Samenvoegen van de verplichte Salât