Moet een vrouw met sokken bidden?


Vraag:

Moet een vrouw met sokken bidden of niet?

Antwoord:

Aicha, de echtgenote van de Profeet (عليه السلام), vertelt dat de Profeet (عليه السلام) heeft verklaard:

“Allah (تعالى) aanvaardt de Salat (gebed) van een moslimvrouw niet, die de leeftijd van de menstruatie heeft bereikt, en geen khimar draagt.” (Abou Dawoud en At-Tirmidhi)

Moslimgeleerden geven allen toe dat de hijab tijdens het gebed en in het openbare leven het hele lichaam moet bedekken. Deze hijab is voor de vrouw voldoende. Echter, sommige geleerden zeggen dat de vrouw in het openbare leven ook het gezicht moet bedekken.

Abou Hanifa en Ach-Chafi3i laten de vrouw toe om de voeten te laten zien zonder dat haar gebed als ongeldig wordt beschouwd.

Belangrijk is dat de vrouw kleding draagt die haar hele lichaam bedekt tot aan de voeten. Eveneens dienen haar hoofd en alle haren bedekt te zijn. En ze dient tevens de doek (hoofddoek) rond de hals, de keel en de borst te houden. Wat de voeten betreft, Allah (تعالى) zal hier geen bezwaar tegen hebben, in sha Allah.

Allah (st) zegt in de Koran:

Voorwaar, zo komt gemak naast ongemak. Voorwaar, gemak komt naast ongemak Koran, Soera 94, vers 5). De Islam maakt het voor ons juist makkelijker.

En Allah weet het beste.