Moet een reiziger de verkorte gebeden verrichten in zijn tijdelijke verblijfplaats of in congregatie

Moet een reiziger de verkorte gebeden verrichten in zijn tijdelijke verblijfplaats of in congregatie in de moskee?

Als ik tijdelijk in een stad verblijf gedurende het reizen, is het dan beter om de gebeden verkort te verrichten in mijn tijdelijke verblijfplaats of in onverkorte vorm in congregatie in de moskee te verrichten?

Allah zij gezegend.

Het gebed in congregatie is verplicht en het is voor een Moslim niet toegestaan niet in congregatie het gebed te verrichten tenzij hij een geldige reden heeft.

Hierop gebaseerd, dien je het gebed in congregatie in de moskee te verrichten. Als de imam een inwoner is (niet reizend) dan dien je het gebed in zijn volledigheid samen met hem te verrichten en niet te verkorten.

Shaykh Ibn Baaz werd gevraagd: Als een persoon naar Jeddah reist, bijvoorbeeld, is het voor hem toegestaan om de gebeden te verkorten of dient hij het gebed in congregatie te verrichten in de moskee?
Hij antwoordde:

Als de reiziger nog steeds reizende is, maakt het niets uit, maar als hij op de plaats van bestemming is, dient hij niet alleen te bidden, liever verricht hij het gebed met mensen en verricht hij de gebeden in volledigheid. Maar als hij nog steeds onderweg is en alleen is, terwijl het tijdstip voor het gebed komt, dan is het niet verkeerd om het gebed alleen te verrichten en in te korten, terwijl hij reist, van de vier rak’ah gebeden maakt hij dan 2 rak’ahs.
Majmoo Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’iah li’l-Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz (12/297).

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen werd gevraagd: wanneer en hoe dien ik het gebed te verrichten?
Hij antwoordde:

De reiziger mag 2 rak’ah bidden vanaf dat hij zijn stad verlaat totdat hij weer terugkeert, omdat Aa’ishah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Wanneer het gebed eerst werd gemaand, was het 2 rak’ah, toen bleef het gebed van de reiziger gelijk, maar het gebed van de niet-reiziger werd verhoogd naar vier rak’ah”. Overleverd door al-Bukhari; Muslim 685.

En Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei:”Wij gingen op pad met de Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam) van Madeenah naar Makkah en wij verrichten iedere keer het gebed met 2 rak’ah, totdat wij terugkeerden in Madeenah. Overleverd door al-Bukhari, 1081; Muslim 693.

Maar als een reiziger het gebed verricht met een imam dan dient hij vier rak’ah te verrichten, of hij nu het gebed haalt vanaf het begin of hij een gedeelte mist, omdat de algemene betekenis van de woorden van de Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam):” Wanneer je de iqaamah hoort, loop dan naar het gebed, je dient rustig en waardig te zijn, en niet haastig. Wat je haalt, bid dat en wat je mist, maak het compleet.” Overleverd door al-Bukhari, 636; Muslim 602.

De algemene betekenis van deze uitdrukking “Wat je haalt bid dat en wat je mist maak het compleet” omvat ook reizigers die achter een imam het gebed verrichten die een vier rak’ah gebed verricht, en anderen.

Ibn ‘Abbas (Moge Allah tevreden zijn met hem) werd gevraagd waarom een reiziger twee rak’ah dient te bidden als hij alleen is, en vier wanneer hij het gebed verricht achter een inwoner. Hij zei:”Dat is de Soennah.” Overleverd door Muslim, 688; Ahmad, 1865.

De verplichting om in congregatie het gebed te verrichten wordt voor een reiziger niet ontheven, daar Allah dit zelfs heeft gemaand tijdens gevechten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Als jij (O Boodschapper Mohammed) zich tussen hen bevindt, en ze voor gaat in As-Salaat (het gebed), laat dan een deel van ze staand (in salaat (gebed)) met jou, terwijl zij hun wapens met zich meenemen; als zij hun gebeden hebben voltooid, laat zij dan hun positie innemen achteraan en laat het andere deel, die nog niet het gebed hebben verricht naar voren komen, en met jou het gebed verrichten…”
(al-Nisa’4:102)

Hierop gebaseerd, als de reiziger zich in een stad bevindt anders dan zijn eigen stad, dient hij de gebeden in congregatie te verrichten in de moskee als hij de oproep tot het gebed hoort, tenzij hij ver weg is of vreest dat hij zijn reisgenoten kwijt zal raken, omdat de algemene betekenis van het bewijs die duidt dat degene die de adhaan of iqaamah hoort, verplicht is het gebed in congregatie te verrichten.
Majmoo’ Fataawa wa Rasaa’il al Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 15/252.

Hij vroeg ook:
Als ik reis en ik hoor de oproep tot het gebed, moet ik dan in de moskee het gebed verrichten? Is het fout als ik het gebed verricht op de plaats waar ik verblijf? Als de duur van mijn reis meer is dan vier aaneengesloten dagen, dien ik dan mij gebeden verkort te verrichten of volledig?

Hij antwoordde:
Als je de oproep tot gebed hoort, terwijl je in een plaats bent waar je verblijft, dan dien je naar de moskee te gaan, omdat de Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam) zei tegen een man, die hem vroeg om toestemming niet in congregatie het gebed te verrichten: “Kun je de oproep horen?” Hij zei,”Ja”. Hij zei:”Geef er dan gehoor aan”. Overleverd door Muslim,6533.

En hij (sallallahoe alayhie wa selaam) zei: ”Wie de oproep hoort en niet komt, dan is er geen gebed voor hem (i.e. zijn gebed is ongeldig), behalve degene die een geldige reden heeft.
Overleverd door al-Tirmidhi, 217; geclassificeerd als saheeh door al-Albaani in Saheeh al-Tirimidhi.
Er is geen bewijs dat aanduidt dat deze regels alleen voor de reiziger gelden, tenzij het feit dat je naar de moskee gaat problemen kan veroorzaken tijdens de reis, zoals dat je dient te rusten en slapen; of dat je het gebed wilt verrichten op de plaats waar je verblijft, zodat je kunt slapen, of als je vreest dat als je naar de moskee gaat de imam het gebed zal uitstellen, en je wilt vertrekken omdat je bang bent je trein of vliegtuig te missen, enz.
Majmoo’Fataawa wa Rasaa’il al Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 15/422.

Bron: Islam Q&A
Vertaald door broeder Abdullah