Menstruatie over en start gebed

Moeten Al Maghrib en Al Isha ook worden gebeden wanneer de menstruerende vrouw rein is voor Al Fajr?

Antwoord

Alle lof zij Allah (subhana wa ta’ala).
Als een menstruerende vrouw rein wordt voordat Al Isha begint, dan dient ze Al Isha te bidden, want ze was rein in die tijd. Ze dient ook Al Maghrib te bidden, omdat het kan worden samengevoegd met Al Isha als er een geldig excuus is.

Dit geldt ook als ze rein wordt voordat Al Asr begint, dan dient ze Al Zuhr en Al Asr te bidden. Dit is volgens fatwa’s van een aantal van de metgezellen van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), en het is de mening van de meerderheid van de geleerden. Maar als ze rein wordt voordat Al Fajr, Al Zuhr of Al Maghrib begint, dan hoeft ze slechts één gebed te bidden, namelijk het gebed dat op het moment dat ze rein wordt verricht kan worden (Al Fajr of Al Zuhr of Al Maghrib), omdat deze gebeden niet kunnen worden samengevoegd met een voorafgaande gebed.

Ibn Qudaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Mughni (1/238): “Als de menstruerende vrouw rein wordt voordat de zon ondergaat, dan zou ze Al Zuhr moeten bidden en daarna Al Asr. Als ze rein wordt voordat de dageraad aanbreekt, dan zou ze Al Maghrib en Al Isha moeten bidden.” Dit advies is overgeleverd door ‘Abd al-Rahmaan ibn’ Awf, Ibn ‘Abbaas, Tawoos, Mujaahid, Al-Nakha’i, Al-Zuhri, Rabee’ah, Maalik, A-Layth, al-Shaafa’i, Ishaaq en abu Thawr.

Imam Ahmad zei: “ De meeste van de Taabi’een hadden deze visie, met uitzondering van al-Hasan, die zei dat ze alleen aan het gebed hoeft te verrichten dat op het moment dat ze rein werd verricht dient te worden (dus als de vrouw rein wordt tijdens Al Asr, dan dient ze alleen Al Asr te bidden).” Dit was de mening van Al-Thawri en Ashaab Al-ra’y.

Ibn al-Mundhir heeft overgeleverd dat ‘Abd al-Rahmaan ibn’ Awf en ‘Abd-Allah ibn’ Abbaas dachten dat de menstruerende vrouw Al Maghrib en Al Isha zou moeten bidden als ze één-rak’ah voor zonsopgang rein wordt, en als ze rein wordt voordat de zon ondergaat, dan zou ze Al Zuhr en Al Asr samengevoegd moeten bidden.

Omdat de tijd voor het tweede gebed de tijd is voor de eerste op het moment dat het excuus van toepassing is, dus als degene die een excuus had niet langer een excuus heeft, dan dient diegene het verplichte gebed te verrichten, en diegene dient ook het verplichte gebed voor het tweede gebed te verrichten.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn) gaf de voorkeur aan de visie dat de vrouw alleen aan het gebed hoeft te verrichten die op het moment dat ze rein wordt verricht kan worden, en ze hoeft het voorafgaande gebed niet samen te voegen.

Met het oog om aan de veilige kant te staan, zou u de meerderheid van de geleerden moeten volgen en de twee gebeden samengevoegd te verrichten. Maar als een vrouw alleen het gebed verricht dat op het moment dat zij rein wordt verricht kan worden, dan hopen wij dat zij geen zonde begaat. Als een vrouw het advies van de meerderheid van de geleerden niet volgde, omdat ze niet op de hoogte was van de uitspraak van de geleerden, dan hoeft ze niets te doen, vanwege de algemene betekenis van het bewijs dat de degene die onwetend is en degene die een fout maakt verontschuldigd worden. Daarbij hebben de geleerden verschillende meningen over deze kwestie (zoals hierboven beschreven).
En Allah (subhana wa ta‘ala) weet het beste.

Bron: Islam Q&A