Mag je het Ishaa’ gebed uitstellen?

In de zomer is het Ishaa’ gebed laat in de avond. Ik heb de volgende dag school, dus ik ben niet in staat laat op te blijven. Ik wil weten of het haraam is om het Ishaa’ gebed de volgende ochtend te bidden. Mijn ouders zijn bereid om mij laat op te laten blijven om het het Ishaa’ gebed te verrichten indien het niet toegestaan is de volgende ochtend deze te verrichten.

Alle lof zij Allah

Het is niet toegestaan het gebed uit te stellen. Het gebed Al-Ishaa’ of elk ander
gebed. Iedereen die de gebeden laat bidt, niet binnen de aangegeven tijden, is een zondaar. Een zondaar die schuldig is van een grote zonde, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Zeker, het gebed is voor de gelovigen op bepaalde tijdstippen opgelegd. [al-Nisaa’ 4:103]

Waak streng over jullie (verplichte) gebeden en speciaal het middelste gebed (het beste gebed, de Asr). En sta voor Allah met gehoorzaamheid.” [al-Baqarah 2:238]

Je moet op tijd bidden, zonder het uit te stellen. En adviseer je ouders over de gebedstijden. Zeg ze dat ze jou wakker moeten mogen laten blijven zodat je kunt bidden, en probeer je zelf te helpen door overdag een dutje te doen. Dat zal het makkelijk voor je maken om op te staan voor het gebed. De Profeet (vrede zij met hem) verbood het slapen voor de Ishaa’ zodat hij het gebed niet zou missen.

Als je ouders je dwingen om te slapen, gehoorzaam ze dan niet. Zelfs als dat betekent dat je moet doen alsof je slaapt, tot de tijd komt voor het gebed.

Moge Allah je zegenen en je familie helpen op het rechte pad standvastig te blijven.

Islam Q&A

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid