Hoe verricht een zieke of iemand die moeilijk kan staan het gebed?

‘Imran ibn Hoessain zei, “Ik had last van aambeien, dus ik vroeg erover aan de Boodschapper van Allah en hij zei; Bid staande; als je dat niet kan, dan zittend; als je dat niet kan, bid dan op je zijde liggend.” (Al-Boecharie, Aboe Daawoed en Ahmad.)

‘Imran ibn Hoessain zei ook: “Ik vroeg hem (vzmh) over het gebed van een man die zit, en hij zei: Diegene die staande bidt, dat is beter; degene die zittend bidt, zijn beloning is de helft van degene die staat. Degene die liggend bidt (en in een andere overlevering: op de zijde liggend), heeft de helft van de beloning van degenen die zit.”

Dit is van toepassing op de zieke persoon, want Anas zei, “De Boodschapper van Allah ging naar mensen toe toen ze wegens ziekte zittend aan het bidden waren, dus hij zei: Voorzeker, het gebed van iemand die zit is half het gebed van degene die staat (waard).” (Ahmad & ibn Majah met een sahieh sanad.)

Op een keer bezocht hij (vzmh) een ziek iemand en zag hem op een kussen bidden, dus hij nam het en gooide het opzij en zei: “Bid op de grond als je kan, maar maak anders bewegingen met je hoofd, waarbij je je soezjoed lager maakt dan je roekoe’.” (Tabaraani, Bazaar, ibn as-Samaak in zijn Hadith boek (67/2) & Baihaqi.)

{mosgoogle left}Ibid Chattaabi zei: “De betekenis van ‘Imran’s Hadith is bedoeld voor een ziek iemand die moeilijkheden kan verdragen en met moeite kan staan. Zo is de beloning van zittend bidden de helft van de beloning voor staand bidden gemaakt: om hem aan te moedigen om staande te bidden, terwijl het toegestaan is om te zitten.” ibn Hajr zei in Fath al Baari (2/468): “Deze conclusie is geldig.”