Hoe moeten wij een familielid dat niet bidt behandelen?

Antwoord:

Als hij niet bidt dan dient hij te worden geboycot. Je mag hem niet groeten en ook niet teruggroeten, totdat hij berouw toont. De meest correcte mening onder de geleerden is dat het nalaten van de salaat tot Grote Kufr (ongeloof) behoort, ook al ontkent
hij de verplichting ervan niet. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, zei:

‘’De overeenkomst die er is tussen ons en hen is de salaat. Degene die het laat heeft ongeloof gepleegd’’
(Imaam Ahmad)

De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft ook gezegd: ‘’Tussen een man en tussen ongeloof en polytheïsme is het laten van de Salaat’’ (Imaam Moslim)

Iemand die de verplichting van de salaat ontkent is volgens de mening van alle geleerden een ongelovige. Zijn familie is verplicht hem te adviseren, of buiten te sluiten als hij geen berouw toont. Bovendien zijn zij verplicht hem aan te geven bij de gezaghebber, zodat aan hem gevraagd kan worden berouw te tonen. Toont hij berouw dan wordt dit van hem geaccepteerd. Toont hij geen berouw, dan moet hij geëxecuteerd worden. Allah subhana wa ta’ala heeft in de Qur’aan gezegd: “Maar als zij berouw tonen, de Salaat en verrichten en Zakaat geven, laat hun weg dan vrij.” (Soerah At-Taubah:5)

De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft ook gezegd: ‘’Het is mij verboden om degenen die bidden te doden’’
Dit bewijst dat degene die niet bidt niet gewoon zijn gang mag gaan. Als hij wordt overgedragen aan de verantwoordelijke autoriteiten en geen berouw toont, dan is er geen belemmering om hem de doodstraf te geven. Allah is Degene Die ons voorziet van succes.

Sheikh Ibn Baaz
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie, Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.
{mosgoogle left}
* Opmerking: een doodstraf opleggen kan alleen in een Islamitische staat door een Islamitische rechtbank. In een niet-Islamitisch land is dit niet aan de orde.