Hoe dient de reiziger het gebed uit te voeren?

Vraag
Ik vertrek voor een maand naar het buitenland- Vertel mij de makkelijkste wijze om het gebed te verrichten gedurende deze periode.

Antwoord

Allah zij geprezen.

Ten eerste:
Als je hebt besloten om op de plaats van bestemming langer dan 4 dagen te verblijven, dan gelden de regels als zijnde bewoner vanaf het moment dat je aankomt, dus je doet wat de bewoners doen, het gebed dient volledig te worden uitgevoerd en het is je niet toegestaan deze in te korten.

Tijdens de reis mag je de gebeden inkorten, echter dien je de gebeden weer volledig te verrichten vanaf het moment dat je de plaats van bestemming hebt bereikt, omdat de regels van bewoner dan ook voor jou gelden.
In de Fatwa al-Lajnah al-D|aaímah (8/99) staat: Het type reizen waarvoor de concessie van reizen geldt, is het reizen conform gebruik, en de afstand ongeveer 80 kilometer betreft. Wie deze afstand of meer reist, mag zich beroepen op de concessies voor reizigers, zoals het vegen over de sokken gedurende 3 dagen en 2 nachten, het samenvoegen en inkorten van gebeden, en het onthouden van vasten gedurende Ramadan.

Als deze reiziger de intentie heeft om in een plaats voor langer dan 4 dagen te verblijven dan mag hij zich niet beroepen op de concessies voor reizigers. Als hij de intentie heeft om 4 dagen of korter op de plaats van bestemming te verblijven mag hij zich wel beroepen op de concessies voor reizigers. Als een reiziger op een plaats verblijft, maar niet weet wanneer zijn zaken klaar zijn en niet kan bevestigen hoe lang zijn verblijf zal zijn, mag zich beroepen op de concessies voor reizigers, ook al is zijn verblijf van lange duur. Het maakt niet uit of hij per land of zee reist. Einde quote.

Ten tweede:
Met betrekking tot het samenvoegen van gebeden, is het toegestaan voor een reiziger om Zuhr en ‘Asr samen te voegen, en Maghrib en ‘Isha samen te voegen, op het tijdstip van het vroeger of later gebed, afhankelijk wat gemakkelijker is voor hem. Maar het is beter om dit niet te doen, tenzij het voor hem moeilijk is om elk gebed op tijd te verrichten.

Ten derde:
Onthoudt wel dat het verrichten van gebed in congregatie verplicht is voor reizigers als ook voor anderen. Dit wordt uitgelegd in het antwoord op een andere vraag, dus probeer het gebed in congregatie in de moskee te verrichten.

En Allah weet het beste.

Bron: Islam Q&A
Vertaald door Abdullah
{mosgoogle left}